Seneste nyt fra BSIG

Der kommer jævnligt nye forskningsresultater baseret på data fra BSIG. Søg efter et emne i søgefeltet ovenfor eller klik ind på et årstal, så finder du mange af de forskningsresultater, som BSIGs data er blevet benyttet til.

Den komplette liste over de videnskabelig artikler, som er baseret på BSIGs data, kan du se her: BSIGs publikationsliste. Pr. 10. maj 2024 står der 776 publikationer på listen.

En lang række ph.d.-afhandlinger er desuden helt eller delvist baseret på BSIG data. Se en liste over afhandlingerne her.

2024

 • Paracetamol under graviditeten og sønners sædkvalitet som voksne
  13. juni 2024
  Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt, om der er en sammenhæng mellem mødres indtag af paracetamol under graviditeten og deres sønners sædkvalitet og niveauer af reproduktionshormoner i voksenlivet. Forskninge...

 • Bevilling fra NEYE-Fonden
  17. maj 2024
  Professor Sjurdur F. Olsen har fået støtte fra NEYE-Fonden til et projekt om årsager til børnekræft

 • Publikationer 2023
  11. januar 2024
  Antallet af nye publikationer baseret på data fra BSIG nåede i 2023 op på 52, og dermed tæller BSIGs samlede publikationsliste nu 764 publikationer. Vi modtog også 28 nye ansøgninger fra forskere, der ønsker at bruge BSIG-data i deres forskning fremo...

 • BMI og reproduktionshormoner
  3. januar 2024
  Med udgangspunkt i data fra Bedre Sundhed i Generationer (BSIG) har forskere fra Aarhus Universitet undersøgt sammenhængen mellem mødres body mass index (BMI) før graviditet og reproduktionsrelaterede faktorer hos deres voksne sønner.

2023

 • Søvnvarighed og unge mænds evne til at få børn
  5. december 2023
  I et nyt studie baseret på BSIGs sædkvalitetsundersøgelse (FEPOS) ser det ud til, at der er en sammenhæng mellem søvnvarighed og forskellige mål for reproduktionsevne.

 • D-vitamintilskud under graviditeten og barnets pubertetsalder
  29. september 2023
  Forskere fra Aarhus Universitet har med brug af data fra Bedre Sundhed i Generationer (BSIG) og BSIGs pubertetsundersøgelse undersøgt, om der er en sammenhæng mellem mors indtag af kosttilskud med vitamin D under graviditeten og barnets alder ved pub...

 • Børn af mødre, der bliver gravide i vinterhalvåret, går tidligere i pubertet
  23. maj 2023
  Med udgangspunkt i data fra Bedre Sundhed i Generationer (BSIG) samt BSIGs Pubertetsundersøgelse har forskere ved Aarhus Universitet undersøgt betydningen af at være gravid på forskellige årstider i forhold til børnenes pubertetsudvikling. Resultater...

 • Mors indtag af folsyre under graviditeten og barnets alder ved pubertet
  4. maj 2023
  Forskere fra Aarhus Universitet har i samarbejde med forskere fra Statens Serum Institut undersøgt sammenhængen mellem mors indtag af folsyre under graviditeten og tidspunktet for børnenes pubertetsudvikling. Resultaterne viser ik...

 • Sen første menstruation hos mødre og sønners sædkvalitet
  4. maj 2023
  Forskere ved Aarhus Universitet har med afsæt i data fra Bedre Sundhed i Generationer (BSIG) og sædkvalitetsundersøgelsen FEPOS undersøgt, om mors alder ved første menstruation har indflydelse på deres sø...

 • Mors D-vitaminniveau under graviditeten og sønners sædkvalitet som voksne
  29. marts 2023
  Forskere fra Aarhus Universitet har med udgangspunkt i data fra Bedre Sundhed i Generationer (BSIG) og sædkvalitetsundersøgelsen FEPOS undersøgt betydningen af mors D-vitaminniveau i første trimester af graviditeten for deres nu voksne sønners sædkva...

 • Folsyre under graviditet og sædkvalitet hos sønner
  22. marts 2023
  Mors indtag af folsyre har måske en betydning for voksne sønners sædkvalitet. Forskningsresultater tyder på, at unge mænd har lavere testikelvolumen og færre antal sædceller, hvis deres mor havde et lavt ind...

 • Ingen stærk sammenhæng mellem nitrat i drikkevandet og reproduktivt helbred
  22. marts 2023
  Forskere ved Aarhus Universitet har stået i spidsen for et studie, hvor de undersøgte sammenhængen mellem nitrat i drikkevand og forlænget ventetid til graviditet, fertilitetsbehandling og graviditetstab. Den overordnede konk...

 • Giver ikke-deltagelse i FEPOS fejlagtige forskningsresultater
  21. marts 2023
  Forskere ved Aarhus Universitet, Bispebjerg Hospital og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har undersøgt betydningen af, at kun 20% af de inviterede valgte at deltage i BSIGs sædkvalitetsundersøgelse FEPOS. Resultaterne er betryggende fo...

 • Medfødt hjertesygdom og pubertetsudvikling
  13. marts 2023
  Forskere fra Aarhus Universitet og Thoraxkirurgisk Klinik på Rigshospitalet har undersøgt, om børn med en medfødt hjertesygdom har en anderledes pubertetsudvikling end børn uden en medfødt hjertesygdom. Studiets resultater indikerer, at dette ikke er...

 • Nitrat i drikkevand
  1. februar 2023
  Forskere ved Aarhus Universitet fandt ingen stærk sammenhæng mellem nitrat i mødres drikkevand eller kost og børnenes reproduktive helbred, da de brugte BSIGs data til at undersøge problemstillingen.

 • Publikationer 2022
  1. februar 2023
  BSIG har i 2022 modtaget 23 nye ansøgninger fra forskere, der ønsker at bruge BSIG-data til deres forskningsprojekter. Antallet af nye publikationer nåede op på 42, og dermed tæller BSIGs samlede publikationsliste nu 7...

2022

2021

 • Høj forekomst af cøliaki blandt danske unge
  29. september 2021
  Forskere fra Odense Universitetshospital står sammen med BSIG bag forskningsprojektet GlutenFyn, som blandt andet undersøger forekomsten af cøliaki blandt BSIGs deltagere på Fyn. De første resultater fra projektet vis...

 • Ingen sammenhæng mellem sædkvalitet og tre kemiske stoffer
  16. september 2021
  Forskere fra Bispebjerg Hospital og Aarhus Universitet står bag et nyt studie, som gør brug af data fra BSIG samt biologiske prøver fra BSIGs sædkvalitetsundersøgelse FEPOS. I studiet har forskerne ikke kunnet på...

 • Rygning under graviditeten og psoriasis hos barnet
  4. marts 2021
  Forskere fra Hud- og Allergiafdelingen på Gentofte Hospital og Afdeling for Epidemiologi på Københavns Universitet har for nyligt udgivet en videnskabelig artikel baseret på BSIG-data. Artiklen peger på endnu et omr&ari...

 • Depression hos mor og uspecifikke symptomer hos barnet
  1. marts 2021
  Et nyt studie fra Aarhus Universitet har gjort brug af data fra Bedre Sundhed i Generationer til at undersøge, om der kan være en sammenhæng mellem depression hos mor og daglige uspecifikke symptomer samt lav selvvurderet helbred hos børn.

 • Børn, der vokser op uden far, går tidligere i puberteten
  14. januar 2021
  I et nyt studie baseret på BSIG-data har forskere fra Aarhus Universitet undersøgt sammenhængen mellem forældrenes samlivsstatus og tidspunktet for børnenes pubertetsudvikling. Resultaterne tyder på, at børn - særligt piger - går tidligere i pubertet...

 • 2020: Mange ansøgninger og publikationer
  6. januar 2021
  Status for 2020: Selvom året har budt på mange udfordringer, har BSIG modtaget flere ansøgninger fra forskere, der ønsker at bruge BSIG data og biologisk materiale til deres forskningsprojekter, end vi har de seneste tre &ar...

2020

2019

2018

2017

2016

 • ADHD og tidlig afvigende udvikling
  24. februar 2016
  Ny forskning baseret på data fra BSIG viser en sammenhæng mellem børns tidlige udvikling og deres risiko for at udvikle ADHD senere i livet.

 • Ingen sammenhæng mellem fiskeolie og autisme
  14. februar 2016
  Nyere forskning har fundet, at fiskeolie under graviditeten kan beskytte mod autisme. Et forskerhold fra Univerisity of California (UCLA) finder ingen sammenhæng mellem indtag af fiskeolie tidligt i graviditeten og risiko for autisme. 

 • Særlige genmutationer øger risiko for hudsygdomme hos børn
  10. februar 2016
  Forskere finder en øget risiko for nældefeber og andre typer af hudsygdomme hos børn med særlige genmutationer.

 • Graviditet og stofskiftesygdom
  9. februar 2016
  Omkring 4% af danske kvinder i den fødedygtige alder lider af en stofskiftesygdom enten før, under eller efter en graviditet. Dette er konklusionen på en opgørelse, som læge Stine Linding Andersen og professor Peter Laurberg har foretaget med udgangs...

 • 2015: Stor interesse for BSIGs materiale
  7. januar 2016
  Status for 2015: Knap så mange forskningspublikationer som i 2014, men ny rekord i antallet af ansøgninger.

2015

 • BSIGs deltagere på landkortet
  20. februar 2015
  Når vi siger, at BSIG er et landsdækkende projekt, har vi fat i den lange ende. Et kig på danmarkskortet nedenfor viser, at BSIGs deltagere fordeler sig meget jævnt over hele landet. Oplysninger om deltagernes adresser og geog...

 • 2014: ny rekord i antallet forskningsresultater
  2. januar 2015
  2014 bød igen på ny rekord i antallet forskningsresultater fra BSIG. Det viser, hvor vigtige BSIGs data er.

2014

2013

 • Tunge løft kan give for tidlig fødsel
  26. september 2013
  Risikoen for at føde for tidligt stiger, hvis den gravide har mange tunge løft på arbejdet. Det viser ny forskning baseret på data fra Bedre sundhed i generationer.

 • Vinderen af gavekortet er fra Rødovre
  18. juli 2013
  Lene og Jakob fra Rødovre løb med 11-års undersøgelsens hurtigsvarspræmie i efteråret 2013

 • Vinderen af gavekortet er fra Vejle
  18. juli 2013
  Gitte og Phillip fra Vejle løb med den store hurtigsvarspræmie i foråret 2013

 • Mobiltelefoner kan give børn nedsat hørelse
  20. juni 2013
  Forskere mistænker en sammenhæng mellem brug af mobiltelefon og forøget risiko for nedsat hørelse hos børn og unge.

 • Ny afhandling: Mors arbejdsmiljø giver ikke børnene astma
  14. juni 2013
  De påvirkninger, som gravide kvinder i Danmark udsættes for på deres arbejdsplads, er ikke en væsentlig risikofaktor for udvikling af astma, høfeber eller børneeksem hos børnene.

 • Pubertetsudvikling under observation
  22. maj 2013
  Hvert halve år beder vi en gruppe unge BSIG-deltagere om at udfylde et kort skema om deres pubertetsstatus. Skemaet hjælper forskerne med at undersøge, om de unge går tidligere i pubertet end før og hvad grunden i s&ar...

 • Ellen Aagaard Nøhr professor i jordemodervidenskab
  6. maj 2013
  Ellen Aagaard Nøhr har arbejdet med data fra Bedre sundhed i generationer lige fra projektet startede. Den 1. juni 2013 tiltræder hun en kombinationsstilling som professor og jordemoder ved Syddansk Universitet (SDU) ...

 • Fisk til gravide mindsker risiko for astma
  9. april 2013
  Når gravide spiser meget fisk, har deres børn mindre risiko for at få astma. Det viser ny forskning fra Statens Serum Institut og Center for Føtal Programmering baseret på oplysninger fra deltagere i Bedre sundhed i ge...

 • Autisme og tidlig afvigende udvikling
  20. marts 2013
  Mange af de børn, som diagnosticeres med autisme, udviklede sig anderledes end andre børn allerede før, de fyldte to år. Denne viden gør det måske muligt at se og hjælpe disse børn tidligere.

 • Støtte til forskning i graviditetsdiabetes
  11. februar 2013
  Foreningen Østifterne støtter BSIGs forskning i graviditetsdiabetes med 150.000 kroner. Pengene skal bruges til biografbilletter til de mødre og børn, der lægger krop til forskningen.

 • Mobiltelefoni og hovedpine hos børn
  22. januar 2013
  Stråling fra mobiltelefoner mistænkes for at give børn hovedpine. Analyser af data fra Bedre sundhed i generationer (BSIG) peger på en sammenhæng mellem hovedpine hos 7-årige børn på den ene side og både mors og bar...

2012

 • Letigen øger ikke risikoen for spontan abort
  5. december 2012
  Der var ingen forøget risiko for spontan abort blandt kvinder, der tog det lægeordinerede slankepreparat Letigen lige inden eller tidligt i graviditeten. 

 • Ny undersøgelse om pubertetsudvikling
  28. august 2012
  22.500 børn inviteres i løbet af de kommende år til at deltage i en omfattende undersøgelse om pubertetsudvikling. Formålet er at undersøge, om pubertetsalderen er faldende, hvad grunden i så fa...

 • Nikotin-erstatning hos gravide øger risiko for kolik
  10. april 2012
  Kvinder, som har brugt nikotin-erstatningsprodukter, ser ud til at have en forhøjet risiko for at få et kolikbarn. Data fra mere end 63.000 gravide i Bedre sundhed i generationer (BSIG) danner grundlaget for dette nye forskning...

 • Alkohol og spontan abort
  24. januar 2012
  Selv små mængder alkohol forøger risikoen for spontan abort, fortæller professor Anne-Marie Nybo Andersen, som har analyseret data fra mere end 91.000 deltagere i BSIG.

 • Vores børn har svarene
  18. januar 2012
  Det var deres mødre, der for 10-15 år siden meldte sig til Bedre sundhed for mor og barn (BSMB). Nu er det børnenes tur til selv at hjælpe forskerne videre.

2011

 • Alkohol og hjertemisdannelser
  15. juni 2011
  "Vi finder ingen forhøjet risiko for hjertemisdannelser hos børn, hvis mødre har indtaget alkohol under den første del af graviditeten", fortæller forsker Katrine Strandberg-Larsen, Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.

 • Feber og risiko for fosterdød
  4. maj 2011
  Man ved, at feber medfører misdannelser og fosterdød hos en lang række dyrearter. Enkelte undersøgelser har rejst mistanke om, at feber i graviditeten skulle øge risikoen for spontan abort også blandt mennesker...

 • Miljøgifte (PFOS/PFOA) og den motoriske og kognitive udvikling hos børnene
  17. april 2011
  Dette er det tredje i rækken af forskningsresultater som vedrører perfluorinerede kemikalier (PFOA/PFOS) hos gravide og børnenes udvikling. I dette forskningsprojekt har forskere brugt både blodprøver og data fra 1400...

 • Rygning giver tvillinger
  17. april 2011
  Overvægtige gravide, der samtidig ryger, har større risiko for at få tvillinger. Dette er konklusionen på en undersøgelse i BSIG, hvor data fra 1000 tvillingegraviditeter er analyseret af en forskergruppe med professor...

 • Paracetamol og astma hos børn
  17. april 2011
  Tager den gravide paracetamol mens hun er gravid, kan det måske øge risikoen for astma hos barnet. Forskere har set denne sammenhæng i en tidligere undersøgelse, og sammenhængen genfindes i dette studie, som er gennemf...

 • Perfluorinerede kemikalier gør det svært at blive gravid
  17. april 2011
  "Der er en klar statistisk sammenhæng mellem ventetid til graviditet og koncentrationen af PFOA og PFOS i blodet", siger professor Jørn Olsen, der står bag en nyt studie fra BSIG

 • Smertestillende medicin
  17. april 2011
  I BSIG har ca. 88.000 gravide opgivet, at de har taget smertestillende medicin i de første tre måneder af graviditeten, og ca. 3800 BSIG-børn er registreret med misdannelser i Sundhedsstyrelsens registre.

 • Perfluorinerede kemikalier og fosterets vækst
  10. april 2011
  Der er en klar sammenhæng mellem niveauet af perfluoroktansyre (PFOA) i moderens blod på den ene side og barnets længde og maveomfang på den anden, udtaler forskergruppen, som gennem nogen tid har interesseret sig for de perfluorinerede kemikaliers e...

 • Gravides brug af mobiltelefon hæmmer ikke småbørns udvikling
  6. april 2011
  Selv om gravide kvinder taler i mobiltelefon eller har deres tændte mobiltelefon i lommen, udvikler deres børn sig normalt hvad angår sprog og motorik. Det er konklusionen på en ny undersøgelse fra Bedre sundhed i gene...

 • Dioxin hæmmer ikke fostervæksten
  20. marts 2011
  Dioxin og dioxin-lignende stoffer fra fed fisk ser ikke ud til at føre til lavere fostervækst. Det mener gruppen af forskere ved Statens Serum Institut, som tidligere har fundet at fed fisk kan give børn med lav fødselsvægt.

 • Kan mobiltelefoner give børn adfærdsproblemer?
  7. marts 2011
  Et nyt studie baseret på data fra BSIG viser en sammenhæng mellem brug af mobiltelefon under graviditeten og adfærdsproblemer hos børnene senere hen. ”Men sammenhængen er svag, og vi advarer mod panik”, sige...

 • Hypospadi og brug af Loratadin i graviditeten
  3. marts 2011
  Et studie baseret på data fra BSIG viser ingen sammenhæng mellem brug af lægemidlet Loratadin i graviditeten og lidelsen hypospadi.

 • Skifteholdsarbejde og spontan abort
  2. marts 2011
  Skifteholdsarbejde og stress på arbejdspladsen er forhold, som måske kan give visse grupper af gravide helbredsproblemer.

 • Rapporterer gravide om deres brug af lægemidler?
  6. februar 2011
  I hvor høj grad er der sammenfald mellem købt og brugt medicin blandt gravide?. I denne undersøgelse ønskede forskerne netop at finde svar på dette spørgsmål. De koblede derfor oplysninger om køb ...

 • Uddannelse forhindrer tidlige fødsler
  2. februar 2011
  Risikoen for at få et barn, der er for tidligt født er højere for kvinder, der har ikke har nogen uddannelse ud over folkeskolen. Dette viser en undersøgelse, der har benyttet data fra BSIG. Skolegang har større bety...

 • Motion i graviditeten og for tidlig fødsel
  2. februar 2011
  Resultaterne fra dette forskningsprojekt tyder ikke på, at motion har uhensigtsmæssige effekter på risikoen for for tidlig fødsel og taler derfor ikke imod eksisterende retningslinjer på området.

 • Interviewerens rolle i Bedre sundhed i generationer.
  2. februar 2011
  Påvirker interviewernes egne holdninger de svar, som deltagerne giver? Kun i meget ringe grad, er konklusionen på denne undersøgelse, hvor forskere har set på, om intervieweres egne holdninger og vaner i forbindelse med alkoh...

 • Giver begrænset deltagelse i BSIG fejlagtige forskningsresultater?
  2. februar 2011
  Forskere ved Århus Universitet har undersøgt de forskningsmæssige konsekvenser af, at kun ca. 60% af de inviterede danske gravide valgte at deltage i ’Bedre Sundhed i generationer’. Resultaterne er betryggende for kohor...

2010

 • Nedsat frugtbarhed og tvillingeforekomst
  29. december 2010
  Et studie i sammenhængen mellem infertilitetsbehandling og tvillingeforekomst

 • Epilepsi og flerumættede fedtsyrer
  29. december 2010
  Epilepsi hos børn kan måske forebygges med fiskeolie i graviditeten, siger forskere fra Århus Universitet og Statens Serum Institut, som i august 2010 publicerede resultaterne fra et projekt, hvor de undersøgte sammenhæ...

 • Børnesygdomme og udvikling af allergi
  26. december 2010
  Det ser ikke ud til at børnesygdomme som mæslinger, røde hunde eller skoldkopper beskytter mod allergi; heller ikke selvom barnet får sygdommen i en meget ung alder.

 • Kejsersnit og udvikling af høfeber og astma
  24. december 2010
  Kvinder født ved kejsersnit har muligvis en øget risiko for at udvikle astma i forhold til kvinder født på normal vis. Det viser en undersøgelse af 9.722 kvinder, der deltog i Bedre sundhed for mor og barn, og som er offentliggjort i det internationa...

 • RS-virus og risiko for hospitalsindlæggelse
  24. december 2010
  Børn med børneastma har stor risiko for at blive indlagt med alvorlig virusinfektion.

 • Høfeber og astma i søskendeflokken
  18. december 2010
  Ved at studere mulige sammenhænge mellem søskendeflokkarakteristika og risikoen for at udvikle allergiske sygdomme er det muligt at komme årsagen til, at disse sygdomme opstår, nærmere. I dette studie undersøgte vi sammenhænge mellem søskendeflokkara...

 • Eksem og hvæsen blandt børn af pædagoger
  16. december 2010
  Mange forskere indenfor allergi-området arbejder med den såkaldte hygiejne-hypotese, som kort fortalt handler om, at vi bliver ramt af såkaldte atopiske sygdomme som børneeksem, astma, høfeber eller i højere grad nu end før, fordi vi lever for rent. ...

 • Skifteholdsarbejde og nedsat fertilitet
  4. december 2010
  Skifteholdsarbejde forstyrrer hormonbalancen og via data fra Bedre sundhed i generationer har forskere undersøgt om dette påvirker fertiliteten.

 • Giver behandling mod barnløshed sent udviklede børn?
  4. december 2010
  Har børn, der fødes efter at deres forældre har modtaget behandling for barnløshed en senere psykomotorisk udvikling? Ja, vi mener, der er en sammenhæng, siger forskere ved Aarhus Universitet, der har sammen...

 • Nedsat frugtbarhed og fostervækst
  4. december 2010
  Vi ved ikke meget om de påvirkninger, som behandling mod barnløshed, eller barnløsheden i sig selv, kan have på barnet. En forskergruppe ved Aarhus Universitet har undersøgt, hvorvidt børn født af forældre med nedsat frugtbarhed har større risiko for...

 • Epilepsi og nedsat frugtbarhed
  3. december 2010
  Der er større risiko for at få et barn med epilepsi, hvis man har været længe om at blive gravid og har fået behandling mod barnløshed. Det konkluderer en undersøgelse blandt 83.000 graviditeter fra BSIG, ...

 • Nedsat frugtbarhed og medfødte misdannelser
  3. december 2010
  Mellem 10 og 20 procent af alle par oplever nedsat frugtbarhed. En stor del af disse par søger behandling for ufrivillig barnløshed, og det er vigtigt at vide, om disse behandlinger har bivirkninger, især alvorlige bivirkninger so...

 • Smertestillende medicin og misdannelser
  30. september 2010
  Gravides  brug af smertestillende medicin kan øge risikoen for testikelmisdannelser.

 • Kunstige sødestoffer giver risiko for for tidlig fødsel
  6. juli 2010
  Forskere ved Statens Serum Institut har fundet en sammenhæng mellem kunstigt sødestof og for tidlig fødsel.

 • Overvægt hos gravide og dødelighed hos de pre-terme børn
  7. juni 2010
  I denne undersøgelse har en forskergruppe ved Århus Universitet set på sammenhængen mellem prægravid overvægt hos den gravide og dødelighed hos for tidligt fødte børn.

 • Frygt for fødslen blandt førstegangsfødende
  4. maj 2010
  Hvilke førstegangsfødende frygter den forestående fødsel? Er denne frygt blevet større i løbet af de seneste år, efter at der er kommet mere fokus på dette emne?

 • At bestemme starttidspunktet for graviditet
  3. maj 2010
  Kun i få tilfælde ved man præcist, hvornår graviditeten starter. I langt de fleste tilfælde må man basere sine beregninger på et skøn. Ultralydsmålinger er mere præcise, men har dog også sine begrænsninger.

 • P-piller og risiko for fosterdød
  3. april 2010
  Forskere på Syddansk Universitet finder ingen sammenhæng mellem p-pilleindtag og fosterdød. P-piller kan dog volde andre problemer.

 • Prægravid overvægt, vægtstigning under graviditet og risiko for at føde for tidligt
  2. marts 2010
  Med data fra Bedre sundhed i generationer blev sammenhængen mellem den gravides vægtforhold og graviditetens længde undersøgt. Forskerne fandt bl.a. en sammenhæng mellem svær overvægt og risiko for for tidl...

 • Overvægt øger risikoen for et kort amningsforløb
  2. marts 2010
  Undersøgelse fra Bedre sundhed i generationer tyder på en sammenhæng mellem overvægt og amningsperiode. Jo højere kvindens vægt er før graviditeten, jo tidligere ophører hun med at amme.

2009

 • Svangerskabsforgiftning - risikofaktorer
  24. november 2009
  De kvinder, der har den største risiko for præeklampsi, er kvinder med højt blodtryk, sukkersyge og overvægt. 15-17% af alle tilfælde af præeklampsi kunne alene tilskrives overvægt og fedme.

 • Svangerskabsforgiftning og lang ventetid
  8. november 2009
  Kvinder, der er længe om at blive gravide, har større risiko for svangerskabsforgiftning.

 • Vitaminpiller og svangerskabsforgiftning
  6. november 2009
  Den daglige vitaminpille kan beskytte mod svangerskabsforgiftning, især hvis den gravide tager vitaminerne i perioden lige efter graviditetens start. Det konkluderer en undersøgelse, som er foretaget blandt 18.500 gravide i ”Bedre ...

 • Svangerskabsforgiftning hos små kvinder
  2. november 2009
  Ny undersøgelse fra Bedre sundhed i generationer tyder på at små kvinder (under 165), der er flergangsfødende, har næsten dobbelt så stor risiko for svangerskabsforgiftning som større kvinder.

 • Kan fødselsdepression forebygges med fiskeolie?
  10. juli 2009
  "Nej, det ser ikke sådan ud", fortæller Marin Strøm, stud. Ph.d., der for nylig har afsluttet en undersøgelse om forholdet mellem fødselsdepression og n-3 flerumættede fedtsyrer, som især findes i fisk. "Vi ser dog et højere forbrug af anti-depressiv...

 • Fiskeindtag og fostervækst
  29. juni 2009
  Generelt antager vi, at fisk er sund kost. En lang række studier har indikeret, at et højt indtag af fisk i graviditeten kan have positiv effekt på børnenes senere helbred. Det har også været fremhævet, at et højt fiskeindtag kan være forbundet med l...

 • Jerntilskud blandt gravide
  29. juni 2009
  Formålet med studiet var at undersøge hvor mange kvinder, der følger Sundhedsstyrelsens anbefaling om at tage et dagligt tilskud på 50-70 mg jern fra graviditetsuge 20 og frem. Desuden blev det undersøgt, om der var f...

 • Middelhavskost og risiko for pre-term fødsel
  29. juni 2009
  Ud af omkring 35.500 ikke-rygende kvinder, der havde udfyldt kostspørgeskemaet i BSIG, levede 1100 op til kriterierne for middelhavskost. I denne gruppe var der lidt færre pre-terme fødsler end blandt de kvinder, der slet ikke levede op til kostkrave...

 • Giver PCB lavere fødselsvægt?
  29. juni 2009
  PCB kan være årsagen til lavere fødselsvægt hos kvinder, der spiser fed fisk. Det mener en gruppe forskere ved Statens Serum Institut, der har fundet en sammenhæng mellem fed fisk i kosten hos den gravide og lavere f&os...

 • Kostmønstre i graviditeten og fosterets vækst
  29. juni 2009
  Ny undersøgelse fra Bedre sundhed i generationer tyder på, at en traditionel vestlig kost, med et højt indtag af kød og fede fødevarer og et lavt indtag af frugt og grønt, kan give en øget risiko for at...

 • Kaffe hæmmer ikke fostervæksten
  2. juni 2009
  "Vores undersøgelse tyder på at en moderat reduktion af koffeinindtag i sidste halvdel af graviditeten ikke har betydning for fødselsvægt eller graviditetens længde", siger Bodil Hammer Bech ved Aarhus Universitet. Vi ...

 • Fisk gør børnene kloge
  29. april 2009
  Fisk er godt for børns udvikling. Det viser en undersøgelse baseret på data fra "Bedre sundhed i generationer", hvor ca. 25.000 børn er fulgt fra graviditeten til 18 måneders alder. Forskere fra Statens Serum Institut...

 • Overvægt og tvillinger
  17. februar 2009
  Undersøgelse fra Bedre sundhed for mor og barn, med ca. 70.000 deltagere, tyder på sammenhæng mellem overvægt og hyppighed af tvillingefødsler.

 • Overvægtige har svært ved at blive gravide
  17. februar 2009
  "... og det gælder både for mænd og kvinder", fortælle Cecilia Ramlau-Hansen, der står bag en undersøgelse, der viser at overvægtige par venter længere end normalvægtige på at blive gravide.

 • Kan alkohol give epilepsi?
  17. februar 2009
  Forskere finder ingen generel sammenhæng mellem alkoholindtag hos den gravide og barnets risiko for epilepsi. Men drikker den gravide 5 eller flere genstande på en og samme aften, mens hun er i uge 11-16, er risikoen for epilepsi 3 gange hø...

2008

 • Alkohol i graviditeten - hvem og hvornår?
  23. november 2008
  Mange kvinder drikker alkohol tidligt i graviditeten, inden de ved, at de er gravide. Mange kvinder drikker også alkohol senere i graviditeten, når graviditeten er erkendt. Er der forskel på kvinderne i disse to grupper? Mod hvem skal en evt. forebyg...

 • For meget motion kan give svangerskabsforgiftning
  23. november 2008
  En ny undersøgelse fra ”Bedre sundhed i generationer” (BSIG) viser, at mere end 4½ timers motion om ugen tidligt i graviditeten er forbundet med forhøjet risiko for svangerskabsforgiftning. Forskere fra Statens Serum Institut har sammenholdt oplysnin...

 • Binge-drinking og risiko for fosterdød
  23. november 2008
  Mange gravide har ved mindst én lejlighed drukket større mængder af alkohol. Dette betegnes "binge-drinking" - dvs. enkeltstående episoder, hvor man drikker 5 genstande eller mere. Binge-drinking finder som oftest sted i den periode af graviditeten, ...

 • Allergi og infektionssygdomme
  23. november 2008
  Det ser ikke ud til at infektionssygdomme tidligt i livet beskytter mod allergi blandt børn under 18 måneder. Uanset om børnene har haft en infektion eller ej er der dog en beskyttende effekt af at have ældre søskende...

 • Rygning, nikotin og medfødte misdannelser
  6. januar 2006
  I denne undersøgelse blev der fundet en sammenhæng mellem brug af nikotinpræparater hos gravide og medfødte misdannelser hos barnet. Dog understreger professor Jørn Olsen: "Kvinder, der bruger eller har brugt nikotinp...