Børn af mødre, der er nygravide i vinterhalvåret, går tidligere i pubertet

Med udgangspunkt i data fra Bedre Sundhed i Generationer (BSIG) samt BSIGs Pubertetsundersøgelse har forskere ved Aarhus Universitet undersøgt betydningen af at være gravid på forskellige årstider i forhold til børnenes pubertetsudvikling. Resultaterne viser en sammenhæng mellem de graviditeter, hvor graviditetsuge 8 falder i vinterhalvåret, og den alder, drenge og piger har, når de starter deres pubertetsudvikling. Sammenhængen kan muligvis forklares ved en lavere D-vitamin-koncentration i morens blod i vinterhalvåret.

Vinterlandskab

Vi ved fra andre studier, at der er en sammenhæng mellem fødselstidspunkt og alder ved første menstruation hos piger, men ingen studier har indtil videre belyst, om der er en sammenhæng mellem årstiden for graviditeten og andre pubertetsmarkører blandt både piger og drenge’, fortæller Postdoc Anne Gaml-Sørensen, som sammen med Professor Cecilia Høst Ramlau-Hansen, begge fra Aarhus Universitet, står i spidsen for undersøgelsen. ’Vi fandt, at både piger og drenge født af mødre, der var i begyndelsen af graviditeten i løbet af vinterhalvåret, opnåede alle pubertetsmarkører tidligere end børn født af mødre, som var i begyndelsen af graviditeten i løbet af sommerhalvåret’, fortsætter Anne Gaml-Sørensen.

BSIGs Pubertetsundersøgelse er blandt de største pubertetsundersøgelser på verdensplan, og indeholder data på 15.819 børn, der gennem hele puberteten gav oplysninger om flere forskellige pubertetsmarkører. Cecilia Høst Ramlau-Hansen, som er den førende forsker bag BSIGs Pubertetsundersøgelse understreger, hvor unikke data, BSIGs Pubertetsundersøgelse byder påUd over alder ved første menstruation, så har vi fra pigerne også oplysninger om bl.a. alder ved brystudvikling og kønsbehåring, og fra drengene har vi oplysninger om, hvornår deres stemme gik i overgang, om første sædafgang, testikeludvikling samt kønsbehåring’, forklarer hun.

Det er endnu ikke klarlagt, hvorfor årstid under graviditeten påvirker alder ved pubertetsudvikling, og forskerne fra Aarhus Universitet har i deres studie, som er lavet i samarbejde med kollegaer fra ind- og udland, også undersøgt betydningen af D-vitamin-koncentration i morens blod for den sammenhæng, de fandt. ’Mange forskere tilskriver sammenhængen, at D-vitamin-koncentrationen i morens blod varierer hen over årstiderne, fortæller Anne Gaml-Sørensen og fortsætter: ’Vitamin D produceres i huden i sommerhalvåret, og derfor er koncentrationen højest om sommeren og lavest om vinteren’.

For at undersøge denne hypotese udnyttede forskerne den naturlige variation i D-vitamin-koncentrationen i morens blod. Forskerne inddelte de gravide i to grupper, hvor kvinderne enten havde en høj eller en lav D-vitamin-koncentration i blodet afhængigt af, om de var i begyndelsen af graviditeten i sommerhalvåret eller i vinterhalvåret.

Ved hjælp af statistiske modeller kunne vi således udregne, at både piger og drenge, hvis mødre havde en lavere D-vitamin-koncentration i blodet i starten af deres graviditet, gik tidligere i puberteten, end piger og drenge, hvis mødre havde en højere D-vitamin-koncentration i blodet, fordi de var i begyndelsen af deres graviditet i sommerhalvåret, fortæller Anne Gaml-Sørensen og præciserer afslutningsvist: ’Ingen studier har tidligere undersøgt dette forskningsspørgsmål, og som med al forskning, vil vi gerne have, at vores resultater underbygges i andre studier, før vi kan drage endelige konklusioner.

Læs den videnskabelige artikel:

Gaml-Sørensen A, Brix N, Ernst A, Lunddorf LLH, Lindh C, Toft G, Henriksen TB, Arah OA, Ramlau-Hansen CH.
The estimated effect of season and vitamin D in the first trimester on pubertal timing in girls and boys: a cohort study and an instrumental variable analysis.
Int J Epidemiol. 2023 May 13