RS-virus og risiko for hospitalsindlæggelse

Børn med børneastma har stor risiko for at blive indlagt med alvorlig virusinfektion.

Spædbørn med børneastma har en betydelig øget risiko for at blive alvorligt syge og indlagt, når de får en infektion med respiratorisk syncytial virus, også kaldet RS-virus. Det har forskere fra Bandim Health Project, Statens Serum Institut, kunne påvise i en undersøgelse blandt mere end 15.000 børn fra Bedre sundhed i generationer.

Børn med følsomme luftveje og tendens til episoder med hvæsende, pibende vejrtrækning, såkaldt børneastma, har den hyppigste kroniske sygdom blandt børn i vestlige lande. 

Tidligere undersøgelser af RS-virusinfektion og børneastma er blevet tolket i retning af, at en alvorlig RS-virusinfektion kunne medføre følsomme luftveje og børneastma, og man har håbet på, at man ved at forebygge RS-infektioner, kunne forebygge børneastma.
De nye forskningsresultater peger på, at det forholder sig omvendt: Når spædbørn med børneastma får en virusinfektion, reagerer de voldsomt og bliver så syge, at de må indlægges på sygehus.

Undersøgelsen viser altså, at spædbørn nærmere kan have en medfødt eller meget tidligt opstået tendens til følsomme, overreagerende luftveje. Børneastma ser således ud til at være delvis genetisk betinget, delvis betinget af faktorer, der finder sted meget tidligt i barnets liv, formentlig allerede i fostertilværelsen.

Forskergruppen på SSI vil derfor fremover fokusere på at afdække disse tidlige faktorer, der kan øge risikoen for børneastma.

Læs den videnskabelige artikel:

L. G. Stensballe, K. Kristensen, E. A. Simoes, H. Jensen, J. Nielsen, C. S. Benn, and P. Aaby.
Atopic disposition, wheezing, and subsequent respiratory syncytial virus hospitalization in Danish children younger than 18 months: a nested case-control study.
Pediatrics 118 (5):e1360-e1368, 2006.