RS-virus og risiko for hospitalsindlæggelse

Børn med irriterede og følsomme luftveje har stor risiko for at blive indlagt med alvorlig virus-infektion.

Forskere fra Bandim Health Project på Statens Serum Institut har i en undersøgelse blandt mere end 15.000 børn fra Projekt Bedre Sundhed i generationer kunne påvise, at spædbørn med følsomme luftveje og tendens til episoder med hvæsende, pibende vejrtrækning – såkaldt børneastma - har en betydelig øget risiko for at blive alvorligt syge og indlagt, når de får en infektion med respiratorisk syncytial virus, også kaldet RS-virus.

Børne-astma er den hyppigste kroniske sygdom blandt børn i vestlige lande.

Tidligere undersøgelser af RS-virus infektion og børne-astma er blevet tolket i retning af, at en alvorlig RS-virus-infektion kunne medføre følsomme luftveje og børne-astma, og man har håbet på, at man ved at forebygge RSV-infektioner, kunne forebygge børne-astma.
De nye forskningsresultater peger på, at det forholder sig omvendt: Når spædbørn med børne-astma får en virusinfektion, reagerer de voldsomt og bliver så syge at de må indlægges på sygehus.

Undersøgelsen viser altså, at spædbørn nærmere kan have en medfødt eller meget tidligt opstået tendens til følsomme, overreagerende luftveje. Børneastma ser således ud til at være delvis genetisk betinget, delvis betinget af faktorer, der finder sted meget tidligt i barnets liv, sikkert allerede i fostertilværelsen.

Forskergruppen på SSI vil derfor fra nu af fokusere på at afdække disse tidlige faktorer, der kan øge risikoen for børneastma.

Læs den videnskabelige artikel:

L. G. Stensballe, K. Kristensen, E. A. Simoes, H. Jensen, J. Nielsen, C. S. Benn, and P. Aaby.
Atopic disposition, wheezing, and subsequent respiratory syncytial virus hospitalization in Danish children younger than 18 months: a nested case-control study.
Pediatrics 118 (5):e1360-e1368, 2006.