Også børn har ondt i ryggen

Nyt studie fra BSIG undersøger forekomst og risikofaktorer for rygsmerter hos 11-14 årige børn. Køn, alder og socialklasse påvirker risikoen, fortæller forskerne.

I et nyt studie fra BSIG fandt forskere fra Københavns Universitet, at 12% af de 11-14 årige børn i BSIG rapporterede alvorlige rygsmerter, mens cirka 30% rapporterede moderate smerter i ryggen. Alder spillede også en rolle og forskerne fandt, at forekomsten blev højere, efterhånden som børnene blev ældre. 7% af børnene i BSIG havde oplevet at blive hjemme fra skole pga. rygsmerter og 15% havde oplevet ikke at kunne deltage i fysisk aktivitet.

Pige siddende i skolegaard

I BSIGs spørgeskema til de 11-årige har 7% af børnene rapporteret, at de er blevet hjemme fra skole pga. rygsmerter og 15% har oplevet ikke at kunne deltage i fysisk aktivitet.

Børn fra lavere socialklasser er mest udsat

Forskerne undersøgte ligeledes, hvilke børn, der havde forhøjet risiko for rygsmerter. Anne Cathrine Jørgensen, ph.d.-studerende, har stået i spidsen for undersøgelsen. Hun forklarer: ”Vi fandt, at piger havde højere risiko end drenge. Desuden ser vi et tydeligt social mønster i risikoen for at have smerter i ryggen, idet børn i familier med lavt uddannelsesniveau eller lav husstandsindkomst samt biologiske enebørn og børn, hvis forældre af den ene eller anden årsag ikke boede sammen, havde højere risiko for rygsmerter”.

BSIG har enestående data på dette område

Anne Cathrine fortæller også: ”Det er kun sjældent at børn går til læge og får en diagnose vedrørende smerter i ryggen. Derfor er det svært at studere baggrund, forekomst og konsekvenser af rygsmerter hos børn. Men heldigvis har BSIG som en af de få kohorter i verden indsamlet selvrapporterede data om rygsmerter hos børn. Derfor har det været muligt for os at lave dette studie”.
Omkring 50.000 børn har i BSIGs 11-årssopfølgning svaret på spørgsmål om smerter i ryggen, herunder varighed og intensitet samt hvor i ryggen og hvorvidt disse har haft særlig indflydelse på børnenes hverdag.

Resultaterne er repræsentative for hele Danmark

Ved at kombinere danske registerdata med data fra BSIG fandt forskerne ligeledes, at undersøgelsens resultater så ud til at være repræsentative for alle børn i Danmark. Man kan altså forvente, at mønsteret blandt børn i den danske befolkning svarer til det mønster, der blev observeret blandt børn i BSIG.

Anne Cathrine afslutter med at understrege, at dette studie leder op til mere dybdegående forskning omkring årsagsmønstre og forebyggelse af rygsmerter hos børn, samt hvorvidt disse smerter følger børnene ind i voksenlivet.

Læs den videnskabelige artikel:

Joergensen AC, Hestbaek L, Andersen PK, Nybo Andersen AM.
Epidemiology of spinal pain in children: a study within the Danish National Birth Cohort.
Eur J Pediatr. 2019 Feb 20. doi: 10.1007/s00431-019-03326-7.