Ingen stærk sammenhæng mellem gravides nitratindtag og børns reproduktive helbred

Forskere ved Aarhus Universitet fandt ingen stærk sammenhæng mellem nitrat i mødres drikkevand eller kost og børnenes reproduktive helbred, da de brugte BSIGs data til at undersøge problemstillingen.

Hanevand i glas

Forskere ved Aarhus Universitet har i to studier brugt BSIGs data til at undersøge, om nitrat i drikkevandet og i den gravide kvindes kost kan have nogen betydning for barnets reproduktive helbred.

Tidligere studier har kædet gravide kvinders nitratindtag sammen med uønskede helbredseffekter hos barnet. Pernille Jul Clemmensen, Ph.d.-studerende ved Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet har stået i spidsen for dataanalyserne, og hun forklarer:

Vi undersøgte denne problemstilling specifikt i forhold til pubertetsudvikling og sædkvalitet. I det første studie så vi på, om timingen af pubertetsudvikling hos både drenge og piger blev påvirket af moderens nitratindtag fra henholdsvis drikkevand og kost. I et andet studie undersøgte vi, om drenges sædkvalitet blev påvirket af moderens nitratindtag fra drikkevand”.

Forskerne brugte data fra Bedre sundhed i generationers (BSIG) pubertetskohorte og fra BSIGs Sædkvalitetsundersøgelse FEPOS og kædede disse data sammen med detaljerede oplysninger om nitratniveauet i drikkevandet på moderens adresse i den periode, hun var gravid.

Forskerne fandt ingen stærk sammenhæng mellem moderens nitratindtag og børnenes reproduktive helbred. ”Det er dog vigtigt at bemærke, at i de data, vi havde adgang til, var niveauerne af nitrat i mødrenes vand generelt lavt og langt under de danske grænseværdier for nitrat i drikkevand", afslutter Pernille Jul Clemmensen.

Læs de videnskabelige artikler her:
Jul Clemmensen P, Brix N, Schullehner J, Lunddorf LLH, Ernst A, Ebdrup NH, Bjerregaard AA, Hansen B, Thomas Stayner L, Ingi Halldorsson T, Frodi Olsen S, Sigsgaard T, Kolstad HA, Ramlau-Hansen CH.
Prenatal nitrate exposure from diet and drinking water and timing of puberty in sons and daughters: A nationwide cohort study.
Environ Int. 2022 Dec;170:107659.

Clemmensen PJ, Brix N, Schullehner J, Gaml-Sørensen A, Toft G, Tøttenborg SS, Ebdrup NH, Hougaard KS, Hansen B, Sigsgaard T, Kolstad HA, Bonde JPE, Ramlau-Hansen CH.
Nitrate in Maternal Drinking Water during Pregnancy and Measures of Male Fecundity in Adult Sons.
Int J Environ Res Public Health. 2022 Nov 3;19(21):14428.