Mors antibiotikaforbrug under graviditeten påvirker ikke børns pubertetsalder

Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt sammenhængen mellem mors forbrug af antibiotika under graviditeten og tidspunktet for børnenes pubertetsudvikling. Resultaterne tyder på, at børnene ikke går tidligere i pubertet, hvis mor tager antibiotika under graviditeten.

Gravid kvinde med antibiotikapille

Overordnet set fandt forskerne fra Aarhus Universitet ingen sammenhæng mellem de gravides indtag af antibiotika og børnenes alder ved pubertet. ”Vi har set på svarene fra BSIGs spørgeskemaer, som de gravide kvinder har udfyldt i den sidste del af graviditeten samt efter fødslen. Og vi fandt, at over en femtedel af kvinderne tog antibiotika under graviditeten, fortæller ph.d.-studerende Anne Gaml-Sørensen, som sammen med Cecilia Ramlau-Hansen, professor ved AU og leder af BSIGs Pubertetsundersøgelse, har stået i spidsen for undersøgelsen.

Anne Gaml-Sørensen forklarer videre: ”Vi undersøgte både antibiotikaforbruget i hele graviditeten og antibiotikaforbruget i hvert af de tre trimestre samt hvilken type af antibiotika, de gravide brugte. Disse oplysninger har vi sammenholdt med data fra næsten 16.000 børn og unge, som har deltaget i Pubertetsundersøgelsen, hvor de har besvaret spørgsmål om deres aktuelle pubertetsstadier. Vores konklusion er, at børn af mødre, der har taget antibiotika under graviditeten, hverken går tidligere eller senere i pubertet end andre børn”.

Og det er rart at få slået fast, mener Anne Gaml-Sørensen, for man ved fra tidligere forskning, at de forhold, fosteret udsættes for i fosterlivet, kan påvirke barnets sundhed på lang sigt. Tidligere resultater fra forskergruppen har vist, hvordan nogle af de forhold, som fosteret udsættes for under graviditeten, fx mors alkoholindtag eller overvægt hos mor, hænger sammen med tidligere pubertet. ”Resultaterne fra dette studie er altså betryggende for den store andel af gravide, som tager antibiotika på et eller andet tidspunkt under graviditeten”, afslutter Anne Gaml-Sørensen.

Læs den videnskabelige artikel her:

Gaml-Sørensen A, Brix N, Ernst A, Lunddorf LLH, Sand SA, Ramlau-Hansen CH
Prenatal exposure to antibiotics and timing of puberty in sons and daughters: A population-based cohort study. 
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020 Apr 20;250:1-8.