Spontane aborter kan forebygges

Op mod en fjerdedel af alle spontane aborter kan undgås, siger forskere fra Københavns Universitet. Kvindens alder, vægt og alkoholforbrug er de vigtigste parametre. Resultaterne bygger på oplysninger fra 91.427 danske kvinder i undersøgelsen Bedre sundhed i generationer.

Mange spontane aborter kan forebygges ved hjælp af sund livsstil for den enkelte kvinde og bedre vilkår for unge forældre i det danske samfund. Det er budskabet fra professor Anne-Marie Nybo Andersen, Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

– Vi anslår, at godt 25 procent af de spontane aborter kan forhindres ved at kvinder får børn tidligere, helt undgår alkohol under graviditeten og undgår både under- og overvægt inden graviditet, forklarer hun.

I denne ny undersøgelse tager forskerne udgangspunkt i data fra 91.427 graviditeter fra perioden 1996-2002.  3.177 af disse graviditeter endte med en abort. Forskerne har undersøgt, i hvilket omfang kendte risikofaktorer som mors alder, undervægt eller overvægt, alkoholforbrug under graviditeten, løft af mere end 20 kilo dagligt samt natarbejde kan forklare forekomsten af spontane aborter. Undersøgelsen inddrager desuden spørgsmål til livsstil og sundhedsadfærd generelt.

Mors alder og alkoholforbrug vejer tungest

– Moderens alder ved undfangelsen og alkoholforbrug under graviditeten er de faktorer, som betyder mest. Risikoen for spontan abort er fx mindst når kvinder er mellem 25 og 29 år, forklarer Anne-Marie Nybo Andersen. Desuden estimerer forskerne, at 9 procent af de spontane aborter kan undgås, hvis man helt undgår alkohol under graviditeten.

– Den enkelte kvinde kan ikke ændre på sin alder og måske heller ikke kontrollere sine arbejdsforhold. Men det er muligt at ændre på samfundsstrukturerne – og dermed forholdene for den enkelte – via fx arbejdsmarkedslovgivning og uddannelsespolitik. Det er heller ikke nødvendigvis nemt for alle kvinder at undgå alkohol i den første del af graviditeten. Men det bør være normen, hvis vi vil forebygge aborter, siger Anne-Marie Nybo Andersen.

Læs den videnskabelige artikel:

Feodor Nilsson S, Andersen PK, Strandberg-Larsen K, Nybo Andersen A-M.
Risk factors for miscarriage from a prevention perspective: a nationwide follow-up study.
BJOG 2014 DOI: 10.1111/1471-0528.12694