Rygning, nikotin og medfødte misdannelser

I denne undersøgelse blev der fundet en sammenhæng mellem brug af nikotinpræparater hos gravide og medfødte misdannelser hos barnet. Dog understreger professor Jørn Olsen: "Kvinder, der bruger eller har brugt nikotinpræparater under graviditeten, vil i langt de fleste tilfælde få børn uden medfødte misdannelser. "

20.000 gravide kvinder røg under graviditeten

Umiddelbart ville man forvente, at rygning øger risikoen for medfødte misdannelser, fordi en række kræftfremkaldende stoffer fremkalder medfødte misdannelser i graviditetsperioden. Tobaksrøg indeholder som bekendt kræftfremkaldende stoffer. BSIG giver mulighed for at undersøge dette på et større datamateriale, end andre har gjort.

Der er i databasen ca. 20.000 gravide kvinder, der røg under graviditeten, og som fødte barn. Af disse 20.000 børn blev 1.034 født med en eller flere misdannelser. Det er nogenlunde det antal, man skulle forvente, bedømt ud fra misdannelseshyppigheden blandt børn, der ikke var udsat for tobaksrøg under graviditeten.

Nikotinpræparater og misdannelser

I undersøgelsen indgik også 250 gravide, som havde brugt nikotinpræparater under graviditeten og som ikke røg. Noget overraskende fandt vi, at denne gruppe fik lidt flere børn med medfødte misdannelser end forventet (19 børn). Det drejer sig især om medfødte misdannelser, der omfatter muskler og knogler (der var 6 af denne type misdannelser). Der var på forhånd ingen grund til at forvente at kvinder, der brugte nikotinpræparater skulle få børn med flere misdannelser end rygere, som jo også optager nikotin igennem tobaksrøg.

Det kan være et tilfældigt fund, da talmaterialet for denne gruppe er beskedent, men det kan måske også skyldes, at nikotinindtaget bliver højere for nogle nikotinbrugere end for rygerne.

"Vi håber, andre har data, som kan gøre det muligt at få resultatet efterprøvet relativt hurtigt. I mellemtiden må man mane til forsigtighed med brug af nikotinprodukter i graviditeten, især i den periode, hvor risikoen for medfødte misdannelser er størst, dvs. i 2. og 3. graviditetsmåned" forklarer professor Jørn Olsen, leder af BSMB, og fortsætter: "Det er vigtigt at understrege, at selvom risikoen for medfødte misdannelser skulle være lidt større for kvinder, der brugte nikotinpræparater i graviditeten end for andre kvinder, så er risikoen fortsat lav. Kvinder, der bruger eller har brugt nikotinpræparater under graviditeten, vil i langt de fleste tilfælde føde børn uden medfødte misdannelser."

Læs den videnskabelige artikel:
Morales-Suarez-Varela MM, Bille C, Christensen K, Olsen J.
Smoking Habits, Nicotine Use, and Congenital Malformations.
Obstet Gynecol. 2006 Jan;107(1):51-57