Svangerskabsforgiftning hos små kvinder

Ny undersøgelse fra Bedre sundhed i generationer tyder på at små kvinder (under 165), der er flergangsfødende, har næsten dobbelt så stor risiko for svangerskabsforgiftning som større kvinder.

Visse studier tyder på, at kvinder med svangerskabsforgiftning (pre-eklampsi) har øget risiko for hjerte-kar sygdomme senere i livet. Det er også kendt, at små kvinder (under 165 cm) har højere risiko for hjerte-kar sygdomme end større kvinder.

Vi ville undersøge, om små kvinder også havde højere risiko for pre-eklampsi. I undersøgelsen indgik de første 60.000 kvinder i Bedre sundhed i generationer. For førstegangsfødende fandt vi ingen sikker øget risiko for svangerskabsforgiftning for de små kvinder (under 165 cm) i forhold til større kvinder (over 172 cm). For flergangsfødende var der derimod en større sikker sammenhæng. Små kvinder havde her næsten dobbelt så stor risiko for svangerskabsforgiftning som større kvinder.

Dette fund har betydning i sig selv, men kan måske også være med til at forklare, hvorfor kvinder med svangerskabsforgiftning har større risiko for hjerte-kar sygdomme senere i livet.

Læs den videnskabelige artikel:

Basso O, Wilcox AJ, Weinberg CR, Baird DD, Olsen J.
Height and risk of severe pre-eclampsia. A study within the Danish National Birth Cohort.
Int J Epidemiol. 2004;33:1-6