Kan mobiltelefoner give børn adfærdsproblemer?

Et nyt studie baseret på data fra BSIG viser en sammenhæng mellem brug af mobiltelefon under graviditeten og adfærdsproblemer hos børnene senere hen. ”Men sammenhængen er svag, og vi advarer mod panik”, siger professor Jørn Olsen, som er leder af BSIG.

Manglende opmærksomhed og hyperaktivitet

Om dette ny studie, som Jørn Olsen selv har været med til at udarbejde, siger han: ”Vi har undersøgt, om der skulle være en sammenhæng mellem brug af mobiltelefoner under graviditeten og i barnealderen og adfærdsproblemer i form af manglende opmærksomhed og hyperaktivitet hos børnene. Mod forventning fandt vi faktisk en sådan sammenhæng, som vi ikke kan forklare ved andre forhold som fx mødrenes alder, uddannelse, sociale status, rygning, eller lignende.”

Få resultater om børn og mobiltelefoner

Jørn Olsen fortsætter:”Næsten ingen har undersøgt brug af mobiltelefoner blandt børn og de helbredsskader, det måtte medføre. De data, vi har indsamlet i BSIG giver os enestående muligheder for at gennemføre en sådan undersøgelse. Vi indsamler løbende data om brug af mobiltelefoner i 7-årsundersøgelsen, og vi håber at vi kan skaffe fondsstøtte til at fortsætte dataindsamlingen når børnene bliver 11 år”.

Andre bør undersøge samme problemstilling

Jørn Olsen understreger at den sammenhæng, der her er fundet, ikke er stærk, og at det ikke er 100% sikkert, at disse adfærdsproblemer skyldes brug af mobiltelefon. ”Når vi alligevel fortæller om resultaterne, er det først og fremmest for at opfordre andre forskere til at undersøge den samme problemstilling. Hvis andre når frem til samme resultater i andre undersøgelser, har vi et bedre grundlag at rådgive både børn og voksne på", forklarer professoren. ”Børn er ofte mere modtagelige for miljøpåvirkninger end voksne, og flere og flere børn vil blive brugere af mobiltelefoner i fremtiden".

Læs den videnskabelige artikel:

Divan H, Kheifets L, Obel C, Olsen J.
Prenatal and Postnatal Exposure to Cell Phone Use and Behavioral Problems in Children.
Epidemiology, 2008:19, 4 July