Stadig flere forskningsresultater fra BSMB

I de sidste par år har der været en markant stigning i antallet af publikationer baseret på data fra BSIG. Samtidig søger stadig flere forskere om adgang til BSIGs data.

304 BSIG-publikationer

I 2012 og 2013 blev der publiceret hhv. 42 og 43 videnskabelige artikler baseret på data fra BSIG. Dette skal ses i forhold til de 5 foregående år, hvor der årligt blev publiceret omkring 25 artikler. 

BSIGs samlede publikationsliste tæller nu 304 publikationer. 

Uviklingen i antal publikationer og ans√łgninger om dataadgang i BSMB. 

Stadig flere ansøgninger om adgang til data

Samtidig henvender stadig flere forskere sig til BSIG med ansøgninger om adgang til data. Som tegningen viser, går der gerne et par år fra en ansøgning er godkendt til publikationen foreligger. De sidste 4 år har BSIGs sekretariat i gennemsnit modtaget 35 ansøgninger årligt. Ikke alle projektansøgninger ender med en publikation, men omvendt giver mange ansøgninger mere end én artikel. BSIGs ledelse glæder sig over denne udvikling.