Tvungen ambulant fødsel kan være en dårlig idé

Børn, som bliver udskrevet fra hospitalet samme dag, som de bliver født, bliver hyppigere genindlagt og klarer sig dårligere i grundskolen, viser studie fra VIVE.

Spædbarn

Større sandsynlighed for genindlæggelser

I perioden 1990 til 2003 indførte fem danske amter tvungen ambulant fødsel. En forskergruppe fra VIVE - det nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd har analyseret registerdata fra Danmarks Statistik i kombination med data fra BSIG og fandt blandt andet, at børn, som blev udskrevet fra hospitalet samme dag de blev født, havde højere sandsynlighed for at blive genindlagt indenfor 28 dage. Dog fandt forskerne ingen effekter på genindlæggelserne på længere sigt. 

Negative langtidseffekter ses for en risikogruppe

Ambulante fødsler har også negative effekter på sigt: børn der er udskrevet samme dag, som de blev født, klarer sig dårligere i grundskolen. Bag gennemsnitseffekterne ligger en stor grad af heterogenitet. Langsigtseffekterne er drevet af børn i risikogruppen, det vil sige børn, der i udgangspunktet har en lav sandsynlighed for at blive udskrevet samme dag, som de bliver født. Det vil sige gruppen af mødre og børn, der ville have en meget lav sandsynlighed for at blive udskrevet samme dag, hvis man ikke havde indført tvungen ambulant fødsel. 

Hans H. Sievertsen uddyber: "Når vi ser på registerdata fra Danmarks Statistik i kombination med data fra Bedre sundhed i generationer ser det ud til, at de negative langsigtseffekter potentielt kan forklares ved at mødre i risikogruppen, som oplever en ambulant fødsel, ammer barnet mindre og i højere grad rapporterer, at deres barn har et dårligt helbred ved syvårsalderen. Tvungen ambulant fødsel kan derfor have utilsigtede langsigtskonsekvenser for børn og mødre i risikogruppen, hvis det ikke følges op med andre indsatser, afslutter han. 

Læs den videnskabelige artikel:

Hans Henrik Sievertsen and Miriam Wüst
Discharge on the day of birth, parental response and health and schooling outcome
Journal of Health Economics, Volume 55, September 2017, Pages 121-138