Indtag af Paracetamol under graviditeten påvirker sandsynligvis ikke sønners sædkvalitet som voksne

Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt, om der er en sammenhæng mellem mødres indtag af paracetamol under graviditeten og deres sønners sædkvalitet og niveauer af reproduktionshormoner i voksenlivet. Forskningen bygger på data fra Bedre Sundhed i Generationer og kaster nyt lys over et emne, der har fået stigende opmærksomhed de seneste år.

Paracetamol og sædkvalitet

Mødre i BSIG har besvaret spørgsmål om deres indtag af paracetamol under graviditeten, og disse oplysninger blev i undersøgelsen kombineret med undersøgelser af sæd- og blodprøver fra mødrenes nu voksne sønner, der deltog i BSIGs sædkvalitetsstudie FEPOS. I alt deltog 1058 voksne sønner i undersøgelsen.

Paracetamol forhandles som håndkøbsmedicin og er en af de mest brugte smertestillende og febernedsættende typer af medicin, både i Danmark og internationalt. Tidligere forskning har rejst bekymringer i forhold til indtag af paracetamol under graviditet, og i 2021 udgav en international gruppe af forskere og sundhedsprofessionelle en artikel, der fremhævede de potentielle risici for barnet ved indtag under graviditeten (Bauer, A. Z. et al. Paracetamol Use during Pregnancy - A Call for Precautionary Action. Obstetrical and Gynecological Survey 77, 133-134). De påpegede, at udsættelse for paracetamol under graviditeten kunne påvirke fostrets udvikling, øge risikoen for neurologiske udviklingsforstyrrelser og potentielt nedsætte det reproduktive helbred i voksenlivet.

Den nye undersøgelse fra Aarhus Universitet konkluderer dog, at der ikke er en klar sammenhæng mellem moderens indtag af paracetamol under graviditeten og markører for sønners reproduktionsevne i deres tidlige voksenliv.

Forskerne fandt, at lejlighedsvis brug af paracetamol i graviditeten ikke ser ud til at påvirke sædkvalitet eller niveauer af reproduktionshormoner hos drengebørn, når de bliver voksne. Det kan dog ikke udelukkes, at længerevarende brug af paracetamol under graviditeten muligvis kan påvirke sædkvalitet og niveauer af reproduktionshormoner i negativ retning. Forskerne anbefaler derfor yderligere undersøgelser, der mere præcist kan måle dosis, frekvens og årsag til brug af paracetamol.

Samlet set tyder resultaterne på, at gravide kvinders lejlighedsvise indtag af paracetamol sandsynligvis ikke hænger sammen med nedsat sædkvalitet. Men forsigtighed og mere forskning er stadig nødvendig for at forstå de fulde konsekvenser af længerevarende brug.

Læs den videnskabelige artikel:
Tina Quist Laursen, Cecilia Høst Ramlau-Hansen, Sandra Søgaard Tøttenborg, Zeyan Liew, Gunnar Toft, Anne Gaml-Sørensen, Karin Sørig Hougaard, Jens Peter Ellekilde Bonde, Andreas Ernst
Maternal intake of paracetamol during pregnancy and biomarkers of male fecundity in young adult sons
https://doi.org/10.1016/j.reprotox.2024.108626