Binge-drinking og risiko for fosterdød

Mange gravide har ved mindst én lejlighed drukket større mængder af alkohol. Dette betegnes "binge-drinking" - dvs. enkeltstående episoder, hvor man drikker 5 genstande eller mere. Binge-drinking finder som oftest sted i den periode af graviditeten, hvor kvinden endnu ikke er klar over, at hun er gravid. Mange frygter derfor senere i graviditeten at fosteret har taget skade.

Ingen sammenhæng mellem binge-drinking og abort

I BSIG er oplysninger om binge-drinking indhentet ved at spørge, hvor mange gange de gravide har drukket mindst fem genstande på én aften eller ved én enkelt lejlighed. I denne undersøgelse undersøgte forfatterne om binge-drinking i de første 16 uger af graviditeten forøger risikoen for fosterdød, dvs. spontan abort og dødfødsel. Ud af ca. 89.000 graviditeter endte ca. 3.700 med fosterdød.

Øget risiko for dødsfødsel

Der var ingen sammenhæng hverken mellem antallet eller tidspunktet for binge-drinking episoder og spontane aborter. Dette gælder både for tidlige aborter (før eller i uge 12) og for sene aborter (uge 13-21). Kvinder, der angav at de havde haft mindst tre binge-drinking episoder, havde derimod en øget risiko for dødfødsel i forhold til kvinder, der aldrig havde drukket 5 eller flere genstande på én gang.

Der er således fundet en sammenhæng mellem dødfødsler og tre eller flere binge-drinking episoder under graviditeten, men ingen sammenhæng mellem binge-drinking og tidlig eller sen abort.
På baggrund af denne undersøgelse ser det altså ikke ud til, at der er særlig grund til at være bange for at abortere, hvis man en enkelt gang har drukket mindst fem genstande ved en enkelt lejlighed.

Læs den videnskabelige artikel:

Strandberg-Larsen K, Nielsen NR, Grønbæk M, Andersen PK, Olsen J, Andersen AN.
Binge Drinking in Pregnancy and Risk of Fetal Death.
Obstet Gynecol 2008;111:602–9