Svangerskabsforgiftning - risikofaktorer

De kvinder, der har den største risiko for præeklampsi, er kvinder med højt blodtryk, sukkersyge og overvægt. 15-17% af alle tilfælde af præeklampsi kunne alene tilskrives overvægt og fedme.

Svangerskabsforgiftning (præeklampsi) ses hos 5-7% af alle førstegangsfødende, og det kan være en alvorlig sygdom for både mor og barn. Sygdommen er karakteriseret ved et højt blodtryk og protein i urinen.

Hvad er præeklampsi?
Præeklampsi – eller svangerskabsforgiftning – er en tilstand, som rammer ca. 5 % af alle gravide. Sygdommen er farlig for både den gravide og for barnet, men de færreste tilfælde er alvorlige.

Svangerskabsforgiftning viser sig ved forhøjet blodtryk og protein i urinen.
På længere sigt kan nyrer og lever påvirkes. Fosteret risikerer underernæring og vokser måske derfor ikke normalt eller nok.

Læs mere om svangerskabsforgiftning, fx på Sundhed.dk. 

Blandt 71.000 deltagere i Bedre sundhed for mor og barn var der 2117 tilfælde med en hospitalsdiagnose for præeklampsi og ca. 20% af disse tilfælde var alvorlige. Disse kvinder udgør en gruppe, der bør kontrolleres ofte i svangreforebyggelsen.

Læs den videnskabelige artikel:

Catov JM, Ness RB, Kip KE, Olsen J.
Risk of early or severe preeclampsi related to pre-existing conditions.
Int J Epidemiol 2007 Apr;36(2):412-9.