Perfluorinerede kemikalier gør det svært at blive gravid

"Der er en klar statistisk sammenhæng mellem ventetid til graviditet og koncentrationen af PFOA og PFOS i blodet", siger professor Jørn Olsen, der står bag en nyt studie fra BSIG

Overraskende store forskelle i ventetider

"Vi har analyseret 1200 blodprøver fra deltagere i BSIG, og resultaterne er klare", fortsætter Jørn Olsen. "Kvinder med blodprøveværdier over 26 ng/ml PFOS eller over 3.91 ng/ml PFOA havde længere ventetider til graviditet end kvinder med lavere værdier i deres blod og disse forskelle i ventetider er overraskende store", siger professoren fra sit kontor på University of California i Los Angeles.

Resultatet bør bekræftes af andre undersøgelser

I denne nye undersøgelse er det blevet undersøgt, om disse kemiske forbindelse påvirker fertiliteten - og det ser det altså ud til, at de gør. "Det er den første undersøgelse af sin art og før vi konkluderer, at disse stoffer nedsætter fertiliteten, må vi vente at se, om andre undersøgelser når frem til samme resultat, siger Jørn Olsen.

Hvad er PFOA/PFOS?

Perfluorinerede kemikalier (PFOA/PFOS) er menneskeskabte organiske forbindelser, som de fleste af os har i kroppen. Vi optager dem gennem huden eller lungerne, og det tager flere år at udskille dem igen.

Brugen af disse stoffer er meget udbredt, og de findes i mange forskellige produkter som stegepander, møbler, tæpper, sko, shampoo og andre. De bruges til overfladebehandling/imprægnering og som blødgørere.

 Alle berøres af kemikalierne

"Resultater er vigtige, fordi vi alle er udsatte for disse stoffer. De bruges overalt - i kremer, shampoo og til overfladebehandling af tøj, tæpper, indpakningsmaterialer, etc. og er svære at komme af med, når de først er optaget i kroppen," forklarer professoren.

Læs den videnskabelige artikel:

Fei C, McLaughlin JM, Lipworth L, Olsen J.
Maternal levels of perfluorinated chemicals and subfecundity
Hum Reprod. 2009 May;24(5):1200-5