Medfødt hjertesygdom og pubertetsudvikling

Forskere fra Aarhus Universitet og Thoraxkirurgisk Klinik på Rigshospitalet har undersøgt, om børn med en medfødt hjertesygdom har en anderledes pubertetsudvikling end børn uden en medfødt hjertesygdom. Studiets resultater indikerer, at dette ikke er tilfældet.  

Pige siddende i skolegaard

I dette studie gjorde forskerne brug af spørgeskemaerne i BSIGs Pubertetsundersøgelse og sammenlignede oplysningerne fra børn med en medfødt hjertesygdom med oplysningerne fra hjerteraske børn. Børnene med hjertesygdom blev identificeret ved kobling til Landspatientregisteret.

Phd-studerende Louise F. Udholm har stået i spidsen for studiet, og hun fortæller: ”Vi har yderst begrænset viden omkring pubertetsudviklingen hos børn, der fødes med en defekt i hjertet, men ét multicenterstudie fra USA fandt, at en gruppe børn med svære hjertedefekter (behandlet med en såkaldt Fontan-operation) gennemsnitligt gik 1,5-2,0 år senere i pubertet end baggrundsbefolkningen. Hvordan det så ud for børn med mere simple hjertedefekter har vi dog ikke haft nogen viden om", forklarer hun. 

Det danske studies resultater indikerer ikke, at børnene med medfødt hjertesygdom har en anderledes pubertetsudvikling end hjerteraske børn, ej heller når børnene deles op i simpel og svær hjertesygdom. Antallet af børn med svær hjertesygdom var dog beskedent, hvorfor forskerne er tilbageholdne med at konkludere på denne gruppe af børn. ”Det kræver selvsagt nogle ressourcer at skulle besvare spørgeskemaer hver 6. måned gennem hele puberteten, når man også har en kronisk sygdom, så de deltagende børn med svær hjertesygdom er formentlig heller ikke repræsentative for denne gruppe i baggrundsbefolkningen”, understreger Louise F. Udholm.  

Studiets resultater kan dog være betryggende information til børn med mere simple hjertedefekter og deres forældre. ”Fremtidige studier bør således koncentrere sig om gruppen af børn med sværere hjertedefekter og bør undersøge, om en eventuel forsinkelse kun ses hos børn med specifikke hjertedefekter”, afslutter Louise F. Udholm.  

Læs den videnskabelige artikel her:

Udholm LF, Gaml-Sørensen A, Arendt LH, Brix N, Lunddorf LLH, Ernst A, Knudsen UB, Hjortdal VE, Ramlau-Hansen CH.
Timing of Pubertal Development in Boys and Girls With Congenital Heart Defects: A Nationwide Cohort Study.
J Am Heart Assoc. 2022 Apr 5;11(7):e023135.