Beskytter kejsersnit mod seksuelle problemer?

Ny forskning fra Bedre Sundhed i Generationer (BSIG) indikerer, at frygt for udfordringer med sexlivet ikke bør bruges som argument for kejsersnit. Tværtimod: Kvinder, der føder vaginalt, har færre seksuelle problemer på sigt.

Kvinde med ar fra kejsersnit

Der hersker mange teorier om, hvordan det at føde børn kan tænkes at påvirke sexlivet. En af dem går på, at det skulle være bedre at føde ved kejsersnit, fordi det er mere skånsomt for underlivet.

I et nyt studie fra Syddansk Universitet har forskere ved hjælp af data fra BSIG undersøgt, om der er hold i teorien. Studiet finder, at kvinder, der har født ved kejsersnit en eller flere gange, rapporterer om lidt flere seksuelle problemer 16 år efter første fødsel end kvinder, der udelukkende har født vaginalt. Dette gælder også, når den vaginale fødsel indebar brug af sugekop eller klip i mellemkødet.

37 procent af kvinderne, der fødte vaginalt, rapporterede om seksuelle problemer. Til sammenligning gav 42 procent af kvinderne, der udelukkende har født ved kejsersnit, udtryk for det samme. Det mest udbredte seksuelle problem blandt kvinderne var manglende lyst.

Kejsersnit beskytter ikke på lang sigt

”Fund fra andre studier tyder på, at kejsersnit kan beskytte mod seksuelle problemer i de første par år efter fødslen, men vores studie viser, at det ikke er tilfældet på lang sigt” siger jordemoder Sarah Hjorth Andersen, der udførte studiet som specialestuderende på SDU.

Forskningsprojektet er baseret på data fra BSIGs mødreundersøgelse, hvor over 30.000 BSIG-mødre har svaret på spørgsmål om deres seksuelle helbred, da de var midt i 40’erne. Informationerne blev koblet til data om fødselsmåde fra de danske registre.

I studiet har forskerne haft mulighed for at tage højde for, at der kan være forskelle i fysisk og psykisk helbred mellem kvinder, der får kejsersnit, og kvinder der føder vaginalt. Endvidere blev stort set alle kejsersnit i studiet udført på medicinsk indikation og kun få efter kvindens eget ønske.

Betyder ikke nødvendigvis, at vaginal fødsel er bedst

Alligevel kan der være bagvedliggende faktorer, der både påvirker en kvindes mulighed for at gennemføre en vaginal fødsel og hendes seksuelle helbred, fortæller Ellen Aagaard Nøhr, professor i jordemodervidenskab.

Forskerne bag studiet understreger derfor, at studiet ikke kan bruges til at sige, at en vaginal fødsel beskytter mod seksuelle problemer.

”Det vi kan sige er, at kvinder med kejsersnit oftere rapporterer om smerter under samleje og nedsat fugtighed i skeden, mens der ikke er forskel på kvinder, der har født ved kejsersnit, og kvinder der har født vaginalt med hensyn til problemer med manglende lyst eller orgasme”
Sarah Hjorth Andersen, jordemoderstuderende

Vælg ikke kejsersnit for sexlivets skyld

Forfatterne håber, at studiet kan medvirke til mere informerede valg blandt kvinder, der skal vælge imellem kejsersnit og en vaginal fødsel.

”Der kan være gode grunde til at få et kejsersnit, men forebyggelse af seksuelle problemer er ikke én af dem”
Ellen Aagaard Nøhr, professor

Typisk er det heller ikke forebyggelse af seksuelle problemer, der er i fokus blandt danske kvinder, som gerne prøver kræfter med en vaginal fødsel, medmindre medicinske grunde taler imod det. Sådan er det dog ikke andre steder i verden, og vi står lige nu i en tid, hvor der på globalt plan er en alarmerende stigning i andelen af kvinder der får kejsersnit, og især kejsersnit uden en medicinsk indikation, forklarer Ellen Aagaard Nøhr.

Læs den videnskabelige artikel her:
Hjorth S, Kirkegaard H, Olsen J, Thornton JG, Nohr EA. 
Mode of birth and long-term sexual health: a follow-up study of mothers in the Danish National Birth Cohort.
BMJ Open 2019;9:e029517. doi: 10.1136/bmjopen-2019-029517