Tunge løft kan give for tidlig fødsel

Risikoen for at føde for tidligt stiger, hvis den gravide har mange tunge løft på arbejdet. Det viser ny forskning baseret på data fra Bedre sundhed i generationer.

Mere end 10 tunge løft om dagen

Hvis en gravid kvinde har mere end 10 tunge løft i løbet af arbejdsdagen, ser forskerne en moderat stigning i risikoen for, at hun føder for tidligt.

Stine Bjerrum Runge, specialestuderende fra Afdeling for Social Medicin på Købehavns Universitet, uddyber resultatet: "Ser man på den samlede mængde kilo, som bliver løftet pr. dag, viser tallene, at risikoen stiger i takt med, hvor meget kvinden løfter", forklarer hun. 

Risikoen stiger med antal løft og kilo

Forskerholdet fandt, at risikoen for at føde for tidligt steg proportionalt med, hvor meget og hvor ofte kvinderne løftede. De kvinder, der løftede over 1.000 kilo om dagen, for eksempel 50 løft på 20 kilo, havde 50 procent forøget risiko for at føde for tidligt. Samtidig var der en markant øget risiko for, at de fødte ekstremt tidligt.

Tunge løft bør begrænses

Professor Anne-Marie Nybo Andersen, som har været ankermand på undersøgelsen, konkluderer, at selv i et land som Danmark, hvor arbejdsmiljøet er strengt reguleret, løfter gravide tungt på arbejde og udsætter dermed sig selv og deres ufødte børn for en risiko.    

I denne undersøgelse har forskerne analyseret oplysninger fra knap 63.000 graviditeter i BSMB. De gravide kvinder oplyste selv, hvor meget de løftede på jobbet, da de for de flestes vedkommende var i første trimester. Forskerne undersøgte også, om kvinderne samtidig havde meget gående eller stående arbejde.

Læs den videnskabelige artikel:

SB Runge, JK Pedersen, SW Svendsen, M Juhl, JP Bonde, AM Nybo Andersen.
Occupational lifting of heavy loads and preterm birth: a study within the Danish National Birth Cohort.
Occup Environ Med doi:10.1136/oemed-2012-101173

Læs også omtale af dette forskningsresultat på Videnskab.dk