Sammenhæng mellem kostmønstre og risiko for forhøjet blodtryk under graviditeten

Forhøjet blodtryk under graviditeten kan have negative konsekvenser for mor og barn, fx i form af svangerskabsforgiftning. Forskere har nu undersøgt, om den kost, kvinder indtager under graviditeten, kan hænge sammen med deres blodtryk.

Fastfood

I en ny undersøgelse fra BSIG har forskere undersøgt gravide kvinders kost og opdelt den i 7 forskellige overordnede kostmønstre. Dermed har de kunnet undersøge, om der er en sammenhæng mellem de enkelte kostmønstre og risikoen for forhøjet blodtryk under graviditeten.

Studiet viser, at kvinder, som indtager, hvad forskerne bag studiet beskriver som ”en vestlig kost”, har øget risiko for forhøjet blodtryk. Den vestlige kost er i dette studie karakteriseret ved et højt indtag af fastfood, tilsat sukker og mættet fedt (typisk i form af kartofler, kød, margarine og hvidt brød). Samtidig finder forskerne bag studiet, at kvinder der indtager en kost, der er præget af meget fisk, skaldyr og grøntsager under graviditeten, har mindre risiko for forhøjet blodtryk.

Forskerne fastslår, at disse fund underbygger betydningen af kostvaner under graviditeten, og at det kan anbefales at følge de officielle kostanbefalinger.

Læs den videnskabelige artikel:

Ikem E, Halldorsson TI, Birgisdóttir BE, Rasmussen MA, Olsen SF, Maslova E
Dietary patterns and the risk of pregnancy-associated hypertension in the Danish National Birth Cohort: a prospective longitudinal study.
BJOG. 2019 Apr;126(5):663-673. doi: 10.1111/1471-0528.15593. Epub 2019 Jan 24.