BSIG startede med forskernes undersøgelse af livsstil og helbred hos 100.000 gravide kvinder i Danmark.

BSIG startede med forskernes undersøgelse af livsstil og helbred hos 100.000 gravide kvinder i Danmark.

Derefter har forskerne fulgt børnenes trivsel for at finde sammenhænge mellem påvirkninger i fosterstadie, de tidlige leveår og sundhed senere i livet.

Derefter har forskerne fulgt børnenes trivsel for at finde sammenhænge mellem påvirkninger i fosterstadie, de tidlige leveår og sundhed senere i livet.

 BSIG-"børnene" er i 2018 mellem 16 og 21 år. Vi håber, at de vil fortsætte med at bidrage til forskningen mange år fremover.

 BSIG-"børnene" er i 2018 mellem 16 og 21 år. Vi håber, at de vil fortsætte med at bidrage til forskningen mange år fremover.

Et livslangt perspektiv

Bedre sundhed i generationer (BSIG) er en landsdækkende fødselskohorte. Du kan læse om BSIGs historie, formål og organisation her.

Forskning i generationer

Ifølge nyere forskning tyder det på, at vi kan finde frem til vigtig viden om alvorlige sygdomme ved at studere dem i et livslangt perspektiv. Vi skal kortlægge de påvirkninger, som et menneske bliver udsat for gennem hele livet - helt fra fosterstadiet. 

Vi ved, at barnets trivsel i graviditeten og i de første leveår kan betyde noget for, om man får sygdomme senere i livet. Det er denne sammenhæng, vi i BSIG forsøger at lære mere om ved at indsamle oplysninger fra vores deltagere. Forskningsresultaterne omhandler alt fra allergi, kost, brug af mobiltelefoni til mentalt helbred.

Hvilke undersøgelser har vi foretaget?

Bedre sundhed i generationer indsamlede i perioden 1997-2004 data om 100.000 gravide og deres babyer. I årene 2005-2010 kontaktede vi igen vores deltagere på det tidspunkt, hvor deres børn fyldte 7 år.

Fra 2010 og frem til 2014 henvendte vi os til vores deltagere, denne gang ved børnenes 11-års alder. I 11-års undersøgelsen bad vi både mor (eller evt. far) og den 11-årige selv om at besvare hver sit spørgeskema. Dataindsamlingen blev afsluttet i september 2014 og data lå klar til forskningsbrug fra november 2014.

I august 2012 startede vores pubertetsundersøgelse og i april 2013 gik vi i gang med at indhente oplysninger om kost og motion hos de nu 14-årige deltagere. I november 2013 startede vores undersøgelse om sundhed og trivsel blandt BSIGs nu voksne mødre. Dataindsamlingen blev afsluttet i november 2014. Data bliver klargjort til forskningsbrug i løbet af december 2014 og januar 2015.

De ældste ”børn” i BSIG fyldte 18 år i efteråret 2015, og vi kontakter nu alle vores unge deltagere via digital eller almindelig post og beder dem tage stilling til, om de fortsat ønsker at være med i BSIG. Kun få melder fra og det giver basis for nye undersøgelser – også når de unge selv begynder at stifte familie.

De store undersøgelser er blot nogle af de forskningsprojekter, som en BSIG-deltager inviteres til at være med i. Derudover er der også en række mindre undersøgelser. Eksempelvis inviteres 3000 unge mænd lige nu til at deltage i et nyt subprojekt, der skal undersøge, om der er en sammenhæng mellem påvirkninger i fosterstadiet og sædkvaliteten senere i livet. Du kan læse meget mere om de enkelte undersøgelser her

Temaer

Kontakt os
E-mail: bsig-forskning@ssi.dk
Tlf.: 32688121

Find os på Facebook
Adresse
Bedre sundhed i generationer
Statens Serum Institut
Afdeling for Epidemiologisk Forskning, bygn. 206
Artillerivej 5
DK-2300 København S

Kontakt os

E-mail: bsig-forskning@ssi.dk
Tlf.: 32688121
Find os på Facebook

Adresse

Bedre sundhed i generationer
Statens Serum Institut
Afdeling for Epidemiologisk Forskning, bygn. 206
Artillerivej 5
DK-2300 København S