BSIG startede med forskernes undersøgelse af livsstil og helbred hos 100.000 gravide kvinder i Danmark.

BSIG startede med forskernes undersøgelse af livsstil og helbred hos 100.000 gravide kvinder i Danmark.

Derefter har forskerne fulgt børnenes trivsel for at finde sammenhænge mellem påvirkninger i fosterstadie, de tidlige leveår og sundhed senere i livet.

Derefter har forskerne fulgt børnenes trivsel for at finde sammenhænge mellem påvirkninger i fosterstadie, de tidlige leveår og sundhed senere i livet.

 BSIGs unge voksne er i 2023 mellem 20 og 26 år. Vi håber, at de vil fortsætte med at bidrage til forskningen mange år fremover.

 BSIGs unge voksne er i 2023 mellem 20 og 26 år. Vi håber, at de vil fortsætte med at bidrage til forskningen mange år fremover.

Et livslangt perspektiv

Bedre sundhed i generationer (BSIG) er en landsdækkende fødselskohorte. Du kan læse om BSIGs historie, formål og organisation her.

Forskning i generationer

Ifølge nyere forskning tyder det på, at vi kan finde frem til vigtig viden om alvorlige sygdomme ved at studere dem i et livslangt perspektiv. Vi skal kortlægge de påvirkninger, som et menneske bliver udsat for gennem hele livet - helt fra fosterstadiet. 

Vi ved, at barnets trivsel i graviditeten og i de første leveår kan betyde noget for, om man får sygdomme senere i livet. Det er denne sammenhæng, vi i BSIG forsøger at lære mere om ved at indsamle oplysninger fra vores deltagere. Forskningsresultaterne omhandler alt fra allergi, kost, brug af mobiltelefoni til mentalt helbred.

Hvilke undersøgelser har vi foretaget?

Bedre sundhed i generationer indsamlede i perioden 1997-2004 data om 100.000 gravide og deres babyer. I årene 2005-2010 kontaktede vi igen vores deltagere på det tidspunkt, hvor deres børn fyldte 7 år.

Fra 2010 og frem til 2014 henvendte vi os til vores deltagere, denne gang ved børnenes 11-års alder. I 11-års undersøgelsen bad vi både mor (eller evt. far) og den 11-årige selv om at besvare hver sit spørgeskema. Dataindsamlingen blev afsluttet i september 2014 og data lå klar til forskningsbrug fra november 2014.

I august 2012 startede vores pubertetsundersøgelse og i april 2013 gik vi i gang med at indhente oplysninger om kost og motion hos de nu 14-årige deltagere. I november 2013 startede vores undersøgelse om sundhed og trivsel blandt BSIGs nu voksne mødre. Dataindsamlingen blev afsluttet i november 2014. Data bliver klargjort til forskningsbrug i løbet af december 2014 og januar 2015.

De ældste ”børn” i BSIG fyldte 18 år i efteråret 2015, og vi kontaktede da alle vores unge deltagere via digital eller almindelig post og beder dem tage stilling til, om de fortsat ønskede at være med i BSIG. Kun få meldte fra og det giver basis for nye undersøgelser – også når de unge selv begynder at stifte familie.

De store undersøgelser er blot nogle af de forskningsprojekter, som en BSIG-deltager inviteres til at være med i. Derudover er der også en række mindre undersøgelser. Eksempelvis har mere end 1000 unge mænd deltaget i et subprojekt, der skal undersøge, om der er en sammenhæng mellem påvirkninger i fosterstadiet og sædkvaliteten senere i livet. Du kan læse meget mere om de enkelte undersøgelser her

Temaer

Kontakt os
Handler din henvendelse om din deltagelse i BSIG, bedes du kontakte os via din digitale postkasse.

Skriv til BSIG fra Digital Post

Tryk på dette link og skriv direkte til BSIG fra Digital Post

Husk at have dit MitID klar.
Du kan også skrive digital post til BSIG ved at logge på borger.dk, e-boks, Digital Post-appen eller mit.dk. Søg efter Statens Serum Institut under "Modtagere" og vælg derefter Forskningsprojektet Bedre Sundhed i Generationer. 

Andre henvendelser til sekretariatet kan ske på: 
E-mail: bsig-forskning@ssi.dk
Tlf.: 32688121
Adresse
Bedre Sundhed i Generationer
Statens Serum Institut
Danmarks Nationale Biobank, bygn. 92
Artillerivej 5
DK-2300 København S

Kontakt os

Handler din henvendelse om din deltagelse i BSIG, bedes du kontakte os via din digitale postkasse.

Skriv til BSIG fra Digital Post

Tryk på dette link og skriv direkte til BSIG fra Digital Post
Husk at have dit MitID klar.

Du kan også skrive digital post til BSIG ved at logge på borger.dk, e-boks, Digital Post-appen eller mit.dk. Søg efter Statens Serum Institut under "Modtagere" og vælg derefter Forskningsprojektet Bedre Sundhed i Generationer. 

Andre henvendelser til sekretariatet kan ske på: 

E-mail: bsig-forskning@ssi.dk
Tlf.: 32688121

Adresse

Bedre Sundhed i Generationer
Statens Serum Institut
Danmarks Nationale Biobank, bygn. 92
Artillerivej 5
DK-2300 København S