Mulig sammenhæng mellem gluten og diabetes 1

Nyt studie med data fra Bedre sundhed i generationer finder en mulig sammenhæng mellem gluten, graviditet og type 1 diabetes hos barnet. Der er dog brug for flere studier for at bekræfte konklusionerne og undersøge de mekanismer, der ligger bagved, understreger forskerne.

Gluten - forskellige broed

Højt glutenindtag under graviditeten kan medføre type 1 diabetes hos barnet

Et nyt, stort dansk studie med data fra Bedre sundhed i generationer har vist, at der måske er en sammenhæng mellem, hvor meget gluten en kvinde spiser, mens hun er gravid, og barnets risiko for senere at få type 1 diabetes.

Bag det nye studie står seniorforsker Julie Christine Antvorskov fra Bartholin Instituttet på Rigshospitalet sammen med overlæge Sjurdur Frodi Olsen fra Statens Serum Institut (SSI). Deres resultater er netop blevet offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift British Medical Journal.

Se artikel fra Politiken 20. september 2018 (pdf).

Har kigget på 67.565 graviditeter

Undersøgelsen bygger bl.a. på de oplysninger, de gravide kvinder gav til BSIG omkring deres indtag af forskellige fødevarer under graviditeten. Disse data gav mulighed for at foretage et skøn over, hvor meget gluten, kvinden havde spist i graviditeten.

I alt dækker det nye studie over 67.565 graviditeter fordelt på 63.529 kvinder. Forskerne har koblet tallene fra disse graviditeter med oplysninger fra Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes. Her blev der registreret 247 tilfælde af type 1 diabetes blandt de pågældende børn.

Kvindernes indtag af gluten lå fra mindre end 7 gram til over 20 gram om dagen under graviditeten. Der var en klar tendens:

"Vi så en ret klar sammenhæng. Jo mere gluten, kvinden havde spist under graviditeten, jo større risiko var der for, at barnet senere udvikler type 1 diabetes. Børn af de kvinder, der havde spist mest gluten, i forhold til børn af dem, der havde spist mindst, havde ca. dobbelt så stor forekomst af type 1 diabetes" 

Seniorforsker Julie Christine Antvorskov

Der er brug for yderligere studier

Julie Christine Antvorskov har i sin forskning i dyremodeller af type 1 diabetes tidligere vist, at man kunne reducere forekomsten af type 1 diabetes hos mus, hvis man fjernede gluten fra deres kost, mens de var drægtige. Hun fik derfor ideen at anvende BSIG's udførlige data om kvinders kost under graviditet til at undersøge denne sammenhæng hos mennesker.

Julie Christine Antvorskov kalder resultaterne yderst opsigtsvækkende, men advarer også mod at overfortolke dem.

- Hver dag får i gennemsnit et barn om dagen konstateret type 1 diabetes i Danmark. Det er virkelig interessant, hvis man ved hjælp af en glutenreduceret kost under graviditeten kan halvere forekomsten af type 1 diabetes, som vores data tyder på. Men vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget sikkert om mekanismen og virkningen, siger Julie Christine Antvorskov

Sjurdur Frodi Olsen uddyber:

”Vores studie er det første af sin art i verden. Der er tale om tal fra en meget stor kohorte af kvinder, og vi har vist en signifikant sammenhæng. Derfor er resultatet interessant."
Overlæge Sjurdur Frodi Olsen

- Men selv om vi har taget højde for nogle af de andre faktorer, der kunne påvirke tallene – for eksempel rygning og kvindens vægt – kan der være andre ting, som kan have påvirket tallene. Derfor er der brug for nye studier til at bekræfte konklusionerne og forske i de bagvedliggende mekanismer. Det er for tidligt at begynde at ændre på de officielle kostråd om, hvor meget gluten man bør spise, når man er gravid, siger Sjurdur Frodi Olsen.

Studiet bliver blandt andet støttet af Innovationsfonden og Kirsten og Freddy Johansens Fond. De statistiske analyser er foretaget af Thorhallur Ingi Halldorsson fra SSI.

Læs den videnskabelige artikel:

Antvorskov JC, Halldorsson TI, Josefsen K, Svensson J, Granström C, Roep BO, Olesen TH, Hrolfsdottir L, Buschard K, Olsen SF
Association between maternal gluten intake and type 1 diabetes in offspring: national prospective cohort study in Denmark
BMJ 2018;362:k3547