Giver behandling mod barnløshed sent udviklede børn?

Har børn, der fødes efter at deres forældre har modtaget behandling for barnløshed en senere psykomotorisk udvikling? Ja, vi mener, der er en sammenhæng, siger forskere ved Aarhus Universitet, der har sammenholdt oplysninger om undfangelsesmetode på den ene side og mødrenes oplysninger om børnenes udvikling på den anden.

"Fra Bedre sundhed i generationer's database har vi oplysninger om 3300 børn, hvis forældre har modtaget fertilitetsbehandling. Denne gruppe har vi sammenlignet med 4300 børn, hvis forældre havde besvær med at blive gravide (lang "ventetid") og en stor gruppe børn (38 000), hvis mødre blev gravide på almindelig vis", fortæller forsker Jin Liang Zhu, der har beskæftiget sig med infertilitet i mange år.

Den motoriske udvikling rammes
"Vi har fundet en sammenhæng mellem især mikroinsemination (hvor mandens sædceller sprøjtes direkte ind i kvindens ægcelle) og senere motorisk udvikling hos børnene, fortæller han. Da børnene var 18 måneder, blev deres mødre bedt om at svare på spørgsmål om såkaldte udviklingsmæssige "milepæle" hos børnene. Børn født efter mikroinsemination scorede lavere på de motoriske milepæle - sidde selv, kravle, gå, tage sokker af... - end børnene i de to øvrige grupper.

Langtidsvirkninger kendes ikke
"Det skal understreges, at den sammenhæng, vi har fundet er statistisk svag, og at det kun er enkelte af de motoriske færdigheder, der ser ud til at være berørt. Vi ved heller ikke, om dette ændrer sig på sigt, eller om andre konsekvenser af behandlingen først viser sig hos børnene senere i livet. Derfor er det vigtigt, at børnene bliver fulgt i mange år fremover", afslutter forsker Jin Liang Zhu.

Læs den videnskabelige artikel:

Zhu JL, Basso O, Obel C, Hvidtjørn D, Olsen J.
Infertility, infertility treatment and psychomotor development: the Danish National Birth Cohort.
Paediatr. Perinat Epidemiol. 2990 March; 23(2): 98-106