Skifteholdsarbejde og nedsat fertilitet

Skifteholdsarbejde forstyrrer hormonbalancen og via data fra Bedre sundhed i generationer har forskere undersøgt om dette påvirker fertiliteten.

Skifteholdsarbejde betyder brud på den normale døgnrytme og dermed ændringer i dele af den normale hormonbalance. Det er derfor muligt at skifteholdsarbejde nedsætter frugtbarheden, som fx kan måles på den tid det tager at blive gravid: Tiden fra man ophører med at bruge et antikonceptionsmiddel til en graviditet er klinisk erkendt.

Denne tid er registreret i BSIG, og de første ca. 40.000 erhvervsaktive kvinder herfra blev brugt i denne analyse. Vi fandt ikke længere ventetid til graviditet for de kvinder der havde skiftende arbejdstider. Vi fandt dog længere ventetider (tegn på nedsat frugtbarhed) for kvinder som arbejdede fast om aftenen eller om natten. Her kunne den nedsatte frugtbarhed måske være et resultat af reduceret seksuel aktivitet.

Tidligere studier har vist at roterende skifteholdsarbejde førte til lavere frugtbarhed. Når det ikke ses i dette studie, kan det skyldes at arbejdsvilkårene for skifteholdsarbejdere er blevet bedre med færre arbejdstimer pr. uge og færre skift pr. måned. Kvinder i sundhedssektoren udgør langt den største erhvervsgruppe med skifteholdsarbejde i dette studie.

Læs den videnskabelige artikel:

Zhu JL, Hjollund NH, Boggild H, Olsen J.
Shift work and subfecundity: a causal link or an artefact?
Occup Environ Med. 2003 Sep;60(9):E12.