Rapporterer gravide om deres brug af lægemidler?

I hvor høj grad er der sammenfald mellem købt og brugt medicin blandt gravide?. I denne undersøgelse ønskede forskerne netop at finde svar på dette spørgsmål. De koblede derfor oplysninger om køb af lægemidler med oplysninger om brug af medicin fra 2.041 kvinder i Bedre sundhed i generationer.

Kun delvis samsvar

Sandsynligheden for, at en kvinde oplyser brug af et købt recept-pligtigt lægemiddel, blev i undersøgelsen beregnet til 43%. Det vil sige, at kvindernes rapporterede brug af lægemidler kun delvis svarer overens med den mængde lægemidler, de har købt. Dette resultat kan kun delvis forklares med ”recall bias” – man kan ikke huske, hvad/hvor meget man har taget. Undersøgelsen viste dog god overensstemmelse mellem køb og brug af medicin for fx sukkersyge og epilepsi.

Købt er ikke nødvendigvis brugt

Tidligere studier, baseret på receptdatabasen i Nordjyllands Amt, har vist, at halvdelen af de danske gravide køber mindst ét receptpligtigt lægemiddel.
Receptdatabasen indeholder imidlertid ikke oplysninger om kvindens brug af det købte lægemiddel.

Manglende viden på området

Lægemidlers sikkerhed under graviditet er et område, hvor vi har brug for mere viden. Mange undersøgelser har anvendt tallene for køb af receptpligtig medicin som et udtryk for den mængde medicin, der rent faktisk bliver brugt (eksponering). Det er imidlertid velkendt, at købte lægemidler ikke altid bruges. Gravide kvinder kan især have tendens til ikke at bruge de lægemidler, de har købt, af frygt for bivirkninger.

Læs den videnskabelige artikel:
Olesen C, Søndergaard C, Thrane N, Nielsen GL, van den Berg LdJ, and Olsen J for the EuroMAP Group.
Do pregnant women report use of dispensed medications?
Epidemiol 2001;12:497-501.