Alkohol under graviditet forøger risikoen for spontan abort

Selv små mængder alkohol forøger risikoen for spontan abort, fortæller professor Anne-Marie Nybo Andersen, som har analyseret data fra mere end 91.000 deltagere i BSIG.

2 genstande om ugen forøger risikoen med 50%

Læger og jordemødre har ikke haft megen sikker viden om, hvor skadeligt det egentlig er for kvinder at drikke alkohol under graviditeten. Nu ser det dog ud til at man med sikkerhed kan anbefale kvinder helt at holde sig fra alkohol, mens de er gravide.

Selv små mængder alkohol forøger risikoen for en abort, og det er især tidligt i graviditeten at alkohol er en trussel mod fosteret. Efter 16. graviditetsuge finder forskerne ikke at alkohol påvirker risikoen for fosterdød.

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen anbefaler gravide at undgå alkohol.

Se Sundhedsstyrelsens 7 udmeldinger om alkohol.

Et resultat, vi kan stole på

Det store datamateriale og de mange vinkler, forskerne har undersøgt, gør resultatet sikkert. Oplysninger fra 91.842 graviditeter i BSMB blev analyseret i denne undersøgelse. Godt halvdelen af deltagerne i BSIG drak slet ikke alkohol undergraviditeten, mens kun meget få (0,5 %) oplyste, at de havde drukket 7 eller flere genstande pr. uge. I analyserne af disse data tog forskerne højde for forhold som alder, tidligere aborter og graviditeter, kaffeindtag og ændringer i alkoholvaner.

Læs den videnskabelige artikel

Andersen AM, Andersen PK, Olsen J, Grønbæk M, Strandberg-Larsen K.

Moderate alcohol intake during pregnancy and risk of fetal death.
Int J Epidemiol. 2012 Jan 9. (Epub ahead of print)

Læs også om undersøgelsen på videnskab.dk