Børnesygdomme og udvikling af allergi

Det ser ikke ud til at børnesygdomme som mæslinger, røde hunde eller skoldkopper beskytter mod allergi; heller ikke selvom barnet får sygdommen i en meget ung alder.

Baggrund

Det er tidligere blevet antydet at et tidligt møde med infektioner i barndommen giver en lavere risiko for allergiudvikling hos barnet. Tidligere studier i sammenhængen mellem allergi og infektioner som mæslinger, fåresyge, røde hunde og skoldkopper har ikke kunne komme med en egentlig konklusion, da de ikke inkluderede præcise informationer om hvilken alder barnet havde da infektionen ramte. Formålet med denne undersøgelsen var at se, om der var en nedsat risiko for allergiudvikling (atopi) hos de børn, der i en tidlig alder blev udsat for disse infektioner.

I undersøgelsen indgik 889 gravide kvinder samt en detaljeret beskrivelse af børnenes sygdomshistorie netop ang. disse tidligere nævnte infektioner: mæslinger, fåresyge, røde hunde og skoldkopper.

Atopi

Atopi betyder den arvelige disposition til udvikling af allergiske sygdomme, fx astma, høfeber eller astmaeksem.

Men husk en allergi ikke kan udvikles uden en direkte kontakt til allergenet.

Resultater og konklusioner

Der blev antydet en sammenhæng mellem mæslinger i det første leveår og en højere risiko for atopi. Der blev ikke fundet nogen sammenhæng mellem de andre infektioner og allergiudviklingen; ej heller for mæslinger senere end 1 år. Risikoen for atopi viste sig dog at være markant stigende ved stigende antal børneinfektioner i de første 2 leveår.

Man kan alt i alt sige, at disse resultater ikke tyder på en nedsat risiko for atopi, hvis man udsættes for mæslinger, fåresyge, røde hunde eller skoldkopper i en tidlig alder.

Læs den videnskabelige artikel:

Bager P, Westergaard T, Rostgaard K, Hjalgrim H, Melbye M.
Age at childhood infections and risk of atopy.
2002, KAN, 57 (5) :379-82.