For meget motion kan give svangerskabsforgiftning

En ny undersøgelse fra ”Bedre sundhed i generationer” (BSIG) viser, at mere end 4½ timers motion om ugen tidligt i graviditeten er forbundet med forhøjet risiko for svangerskabsforgiftning. Forskere fra Statens Serum Institut har sammenholdt oplysninger om motion fra 85.000 gravide kvinder i BSIG med oplysninger om preeklampsi fra landspatientregisteret.

Overraskende resultat

”Vi er overraskede over resultatet af undersøgelsen”, fortæller professor Sjurdur F. Olsen. ”Vi havde forventet at finde det modsatte, nemlig at motion beskytter mod svangerskabsforgiftning. Vi ved, at motion er godt mod forhøjet blodtryk hos ikke-gravide, men motion beskytter tilsyneladende ikke mod svangerskabsforgiftning, som bl.a. kendetegnes netop ved forhøjet blodtryk”, forklarer han.

Moderat motion beskytter ikke

I denne undersøgelse blev de gravide inddelt i grupper efter hvor meget de motionerede pr. uge. De kvinder, der dyrkede motion i 270 minutter eller mere om ugen, havde en forhøjet risiko for svangerskabsforgiftning i forhold til de kvinder, der slet ikke dyrkede motion. Omvendt så moderat motion (under 270 min/uge) ikke ud til at beskytte mod svangerskabsforgiftning, således som man kunne forvente.

Hvad er præeklampsi?

Præeklampsi – eller svangerskabsforgiftning – er en tilstand, som rammer ca. 5 % af alle gravide. Sygdommen er farlig for både den gravide og for barnet, men de færreste tilfælde er alvorlige.

Svangerskabsforgiftning viser sig ved forhøjet blodtryk og protein i urinen.
På længere sigt kan nyrer og lever påvirkes. Fosteret risikerer underernæring og vokser måske derfor ikke normalt eller nok.

Læs mere om svangerskabsforgiftning på fx sundhed.dk.

Anbefalingerne gælder stadig 

I Danmark og mange andre lande anbefaler man gravide at blive ved med at dyrke motion 30 minutter pr. dag, eller at starte med at motionere, hvis de ikke har gjort det inden graviditeten. ”Anbefalingerne bør ikke ændres før resultatet er bekræftet i andre undersøgelser”, siger Sjurdur F. Olsen.

Læs den videnskabelige artikel:

Østerdal ML, Strøm M, Klemmesen AK, Knudsen VK, Juhl M, Halldorsson TI, Nybo Andersen AM, Olsen SF:
Does Leisure time physical activity in early pregnancy protect against pre-eclampsia? Prospective cohort in Danish women.
BJOG. 2009 Jan;116(1):98-107