Vores børn har svarene

Det var deres mødre, der for 10-15 år siden meldte sig til Bedre sundhed for mor og barn (BSMB). Nu er det børnenes tur til selv at hjælpe forskerne videre.

25.000 børn har nu deltaget i 11-års undersøgelsen

Hvem rammes af sygdom, og hvorfor er nogle af os mere sårbare end andre? Dette er spørgsmål, som 2. generation i undersøgelsen Bedre sundhed for mor og barn (BSMB) i disse år hjælper forskerne med at finde svar på.

Og børnene er flittige til at besvare det spørgeskema, som de i disse år inviteres til at udfylde. 25.000 unge deltagere har allerede været inde på undersøgelsens website og svaret på spørgeskemaet, som indeholder spørgsmål om kost, motion, venner, skolegang, fritid, pubertetsudvikling, sociale færdigheder og meget andet.

Vigtigt at høre fra børnene selv

”Det er utroligt vigtigt for os at høre fra børnene selv, så vi kan koble de informationer, vi i forvejen har, med de nye oplysninger, børnene selv kan give os i dag”, forklarer professor Anne-Marie Nybo Andersen, Københavns Universitet, som er ansvarlig for 11-års undersøgelsen.  

Oplysningernes værdi øger over tid

”Denne form for forskning kan sammenlignes med at plante en skov”, forklarer Anne-Marie videre. ”Jo længere tid træerne kan få lov til at vokse, jo mere værd bliver de. På samme måde bliver de data, vi indtil videre har indsamlet mere værd over tid, fordi vi kan sammenligne de livsvilkår og miljøpåvirkninger, som børnene er udsat for gennem et helt liv, med de sygdomme, de eventuelt får som unge eller voksne.

Club11 og spørgeskema på nettet

De øvrige børn i BSMB vil i takt med, at de fylder 11 år, få et brev i posten med link til BSMBs Club11 og password til det spørgeskema, forskerne beder dem om at udfylde.

Hvad er BSMB?

Bedre sundhed for mor og barn” er et forskningsprojekt, der i årene 1997-2002 rekrutterede 100.000 gravide kvinder fra hele Danmark. Kvinderne deltog i telefoninterviews under graviditeten og da deres børn var 6 og 18 mdr. gamle. Der blev taget 2 blodprøver under graviditeten samt fra navlesnoren ved fødslen. Senere har deltagerne svaret på spørgsmål om deres børn, da børnene var i 7-års alderen.

BSMBs sekretariat og biobank har gennem alle år ligget på Statens Serum Institut, men både Århus Universitet og Københavns Universitet har en stor aktie i projektet.