2022: Vedvarende efterspørgsel efter BSIGs data

BSIG har i 2022 modtaget 23 nye ansøgninger fra forskere, der ønsker at bruge BSIG-data til deres forskningsprojekter. Antallet af nye publikationer nåede op på 42, og dermed tæller BSIGs samlede publikationsliste nu 727 publikationer. Samtidig blev 2022 året, hvor vi startede en ny indsamling om kost og motion blandt BSIGs unge deltagere.

Grafik BSIGs ansøgninger og publikationer frem til og med 2022

I 2022 er det lykkes forskere i ind- og udland at publicere 42 videnskabelige publikationer baseret på BSIGs data.

Det betyder, at BSIGs samlede publikationsliste ved årsskiftet 2022/2023 tæller 727 artikler totalt. Samtidigt har BSIG i 2022 modtaget 23 nye ansøgninger fra forskere, som ønsker at bruge data (og enkelte også biologisk materiale) til deres forskningsprojekter.

I BSIGs ledelse glæder vi os over, at der stadig er en vedvarende efterspørgsel efter BSIGs data. Samtidigt har vi i 2022 også sat en ny dataindsamling om kost- og motionsvaner blandt de unge deltagere i BSIG i søen, og vi forventer at starte flere store dataindsamlinger i løbet af 2023. Det drejer sig om en indsamling blandt vores 25-årige deltagere samt flere indsamlinger vedr. fertilitet og fekunditet – ligeledes blandt de unge voksne.

Disse initiativer sikrer øget efterspørgsel og nye publikationer baseret på BSIG-data i de kommende år, og vi ser frem mod et 2023, hvor vi forhåbentlig vil se omridset af næste generation af BSIG-deltagere.

Vi siger tak til alle - både deltagere og forskere – for jeres bidrag og samarbejde i 2022 og glæder os til at se BSIG vokse og blomstre i det kommende år.

BSIGs samlede publikationsliste tæller 731 publikationer pr. 1. februar 2023.

Der er samlet blevet skrevet 53 PhD-afhandlinger baseret på BSIGs data siden projektets start.