Allergi og infektionssygdomme

Det ser ikke ud til at infektionssygdomme tidligt i livet beskytter mod allergi blandt børn under 18 måneder. Uanset om børnene har haft en infektion eller ej er der dog en beskyttende effekt af at have ældre søskende, at bo på en bondegård, at have kæledyr og at blive passet tidligt i dagpleje/institution. Det viser en undersøgelse blandt 24.341 mødre med børn der deltog i Bedre sundhed i generationer

Infektionssygdommes beskyttende effekt

Gennem nogen tid har man haft en teori om, at risikoen for allergi reduceres, når ældre søskende smitter spædbørn med infektionssygdomme, men man har ikke kunne finde en entydig sammenhæng mellem infektioner og allergi. Ligeledes har man set at risikoen for allergi er mindre hos børn, der enten bor på en bondegård, har kæledyr, eller som kommer tidligt i institution – og man har antaget, at det skyldes, at disse børn udsættes (eksponeres) for en højere koncentration af mikroorganismer. I denne undersøgelse ville man se på, om den beskyttende effekt af infektionssygdomme kunne forklare sammenhængen mellem de ovennævnte faktorer og udvikling af allergi.

Infektionssygdomme beskytter ikke imod allergi

Data fra 24.341 mor/barn par blev undersøgt. Vi fandt at ca. halvdelen af børnene havde fået konstateret en infektionssygdom i de første 6 måneder (typisk forkølelse). Ved 18 måneders alderen havde ca. 11% af børnene haft børneeksem – en af de store allergiske sygdomme. Jo flere gange børnene havde været syge, jo stærkere var tendensen til børneeksem. Modsat viste data at børn, der havde mange søskende, blev passet tidligt, boede på en bondegård og/eller havde kæledyr havde mindre tendens til allergi. Dette var også tilfælde når man justerede for infektionssygdomme.

Resultaterne tyder således på, at infektionssygdomme ikke beskytter mod udvikling af allergi og at den beskyttende effekt af de øvrige faktorer er uafhængig af infektionssygdomme. Effekten skyldes muligvis, at mikroorganismer fra omgivelserne stimulerer immunsystemet, uden at børnene bliver syge.

Læs den videnskabelige artikel:

Benn CS, Melbye M, Wohlfahrt J, Bjorksten B, Aaby P.
Cohort study of sibling effect, infectious diseases, and risk of atopic dermatitis during first 18 months of life.
BMJ. 2004 May 22;328(7450):1223.