Sammenhæng mellem depression hos mor og uspecifikke symptomer hos barnet

Et nyt studie fra Aarhus Universitet har gjort brug af data fra Bedre Sundhed i Generationer til at undersøge, om der kan være en sammenhæng mellem depression hos mor og daglige uspecifikke symptomer samt lav selvvurderet helbred hos børn.

Pige siddende i skolegaard

Helbredsoplysninger fra 45.000 11-årige BSIG’ere

Forskning peger på, at depression hos mor kan påvirket barnet på forskellige måder. En gruppe forskere fra Aarhus Universitet har nu undersøgt, om der også kan være en sammenhæng mellem depression hos mor og forskellige uspecifikke symptomer hos barnet. Symptomerne kan både være fysiske og psykiske. De fysiske symptomer kan fx være hovedpine, mavepine og ondt i ryggen, men de psykiske symptomer kan være dårligt humør, irritabilitet, tristhed og nervøsitet.

Forskerne har taget udgangspunkt i svar fra BSIGs 11-års undersøgelse, hvor mere end 45.000 11-årige BSIG’ere og deres mødre har besvaret et online spørgeskema. De 11-årige børn svarede på, hvor ofte de havde forskellige symptomer (både fysiske og psykiske), samt hvordan de selv ville vurdere deres helbred. Disse svar har forskerne koblet til oplysninger fra de nationale registre om, om moren er i behandling for depression (for første gang, løbende behandling i mere end et år, afsluttet behandling eller tilbagefald).

Fokus på barnets helbred når mor har depression

Forskerne bag studiet finder, at der er en sammenhæng mellem depression hos mor og en øget forekomst af daglige symptomer samt lavt selvvurderet helbred hos børn. De ser den tydeligste sammenhæng mellem symptomer hos børn og mødre, der er i længerevarende behandling, eller som har tilbagefald til depression.

Forskerne peger på, at denne viden kan bruges af praktiserende læger til et øget fokus på børns helbred og trivsel, når deres mødre er eller har været i behandling for depression.

Læs den videnskabelige artikel:
Bente Kjær Lyngsøe, Dorte Rytter, Trine Munk-Olsen, Claus Høstrup Vestergaard , Kaj Sparle Christensen, Bodil Hammer Bech
Maternal depression and non-specific health complaints in the offspring: a cross-sectional study in Danish primary care
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33495200/