Interviewerens rolle i Bedre sundhed i generationer.

Påvirker interviewernes egne holdninger de svar, som deltagerne giver? Kun i meget ringe grad, er konklusionen på denne undersøgelse, hvor forskere har set på, om intervieweres egne holdninger og vaner i forbindelse med alkohol og rygning kunne genfindes i de svar, interviewerne indhentede.

I dette studie undersøgte vi, om interviewernes egne alkohol og rygevaner samt holdninger til rygning og alkoholforbrug under graviditet var associeret med, hvilke oplysninger de indhentede om gravide kvinders alkohol og tobaksforbrug under graviditeten i første graviditetsinterview.

Vi sammenlignede oplysninger fra spørgeskemaer fra 34 interviewere med svarene indhentet i de 12.910 interviews disse interviewere havde gennemført over en 17 måneders periode. Vi fandt ingen systematisk sammenhæng mellem interviewernes egne vaner og holdninger og de svar, de indhentede.

I en delanalyse af interviews gennemført indenfor normal arbejdstid fandtes dog en svag sammenhæng mellem interviewernes eget alkoholforbrug og respondenternes angivelse af alkoholforbrug under graviditeten. Dette fund var enkeltstående, og vi konkluderede, at interviewernes egne vaner og holdninger var uden betydning i BSIG.

Læs den videnskabelige artikel:
Nybo Andersen A-M, Olsen J.
Do interviewers’ health beliefs and habits modify responses to sensitive questions.
Am J Epidemiol 2002; 155: 95-100.