Rygning under graviditeten kan øge risikoen for psoriasis hos barnet

Forskere fra Hud- og Allergiafdelingen på Gentofte Hospital og Afdeling for Epidemiologi på Københavns Universitet har for nyligt udgivet en videnskabelig artikel baseret på BSIG-data. Artiklen peger på endnu et område, hvor rygning under graviditeten kan påvirke barnets helbred. Resultaterne tyder nemlig på, at passiv rygning - særligt rygning under graviditeten - spiller en rolle for udviklingen af psoriasis hos børn.

Gravid kvinde der ryger

Forsker Jonathan Groot uddyber: ”Flere studier har vist, at rygning sandsynligvis øger risikoen for psoriasis blandt voksne. Derfor ville vi undersøge, om dette også gjorde sig gældende for børn. Mere detaljeret undersøgte vi, om timingen af passiv rygning var afgørende for risikoen. Det vil sige, om det havde betydning, om barnet var udsat for passiv rygning under graviditeten, i den tidligere barndom eller i 11-års alderen. Vi undersøgte også, om antallet af cigaretter pr. dag havde nogen betydning for risikoen."

Resultaterne viser, at et dagligt forbrug af cigaretter under graviditeten i høj grad kan påvirke risikoen for psoriasis. Jonathan tilføjer: ”At vi kan se en større effekt hos børn, hvis mødre har røget større mængder tobak, tyder på at der kan være tale om en biologisk effekt. Det vil sige, at de fysiologiske ændringer, som rygning medfører - såsom aktivering af dele af immunsystemet – kan forklare den øget risiko for psoriasis, som vi ser.”

Forskerne har gjort brug af data fra flere af BSIGs undersøgelser. De har bl.a. brugt data fra de første graviditetsinterviews, hvor BSIG-mødrene selv rapporterede om egne rygevaner. Derudover har forskerne brugt data fra BSIGs 11-års undersøgelse, hvor mødrene også rapporterede om passiv rygning i husstanden.

Dette er et af de første studier, hvor man undersøger rygning under graviditeten og psoriasis hos børn, og det bekræfter tidligere resultater fra andre studier, som finder, at rygning er forbundet med risiko for psoriasis hos voksne.
Jonathan afslutter: ”Vi ønsker at se flere studier, hvor vi kan sammenligne data om fysiologiske markører på omfanget af rygning med data vedrørende lægediagnosticeret psoriasis. Det vil kunne styrke konklusionen om, at rygning under graviditeten er en reel risikofaktor for psoriasis hos børn”.

Læs den videnskabelige artikel: 

Jonathan Groot, Anne-Marie Nybo Andersen, Christoffer Blegvad, Angela Pinot de Moira, Lone Skov
Prenatal, infantile, and childhood tobacco exposure and risk of pediatric psoriasis in the Danish National Birth Cohort offspring
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31973955/#affiliation-3