Børn, der vokser op uden deres far, går tidligere i puberteten

I et nyt studie baseret på BSIG-data har forskere fra Aarhus Universitet undersøgt sammenhængen mellem forældrenes samlivsstatus og tidspunktet for børnenes pubertetsudvikling. Resultaterne tyder på, at børn - særligt piger - går tidligere i pubertet, hvis faren er fraværende under graviditeten eller i barndommen.

Fravaer af far og pubertet

Fravær af far under graviditeten eller i barndommen

Vi undersøgte om børn født af mødre, som boede uden en partner eller en ægtefælle i graviditeten, gik tidligere i pubertet end børn, hvis mor og far levede sammen i graviditeten” fortæller ph.d.-studerende Anne Gaml-Sørensen, som sammen med professor Cecilia Ramlau-Hansen, leder af BSIGs Pubertetsundersøgelse, har stået i spidsen for undersøgelsen. Desuden sammenlignede forskerne børn, der ikke boede sammen med deres far fra forskellige tidspunkter i barndommen med børn, der boede sammen med både deres mor og far hele barndommen.

Oplysninger fra flere forskellige BSIG-undersøgelser

De gravide kvinder oplyste deres samlivsstatus i første trimester, og børnene angav ved 11 årsalderen om og i givet fald hvornår i barndommen, de ikke havde boet sammen med deres far. Disse oplysninger sammenholdt forskerne med de næsten 16.000 børn og unge, som har deltaget i Pubertetskohorten, hvor de har besvaret spørgsmål om deres aktuelle pubertetsstadier.

Godt en femtedel af alle børnene oplevede at deres far var fraværende på et tidspunkt i barndommen, mens godt 2% af alle børnenes mødre ikke boede sammen med en partner i graviditeten.

Særligt piger går tidligere i pubertet, når de vokser op uden far

Overordnet set fandt vi, at pigerne gik op til tre måneder tidligere i puberteten, hvis moren ikke boede med en partner i graviditeten eller hvis børnene voksede op uden en far igennem hele barndommen. Tendensen til tidligere pubertetsudvikling var mindre tydelig blandt drengene, som gik ca. 2 måneder tidligere i pubertet, hvis de ikke boede sammen med faren fra efter 5. leveår.
Da andelen af børn med en fraværende far i graviditeten eller igennem hele bardommen var lav, er der statistiske usikkerheder forbundet med de fundne resultater,” understreger Anne Gaml-Sørensen. ”Det var derfor heller ikke muligt at undersøge betydningen af at være eksempelvis donorbarn eller at vokse op i en sammenbragt familie, da datagrundlaget var for lille."

Forskerne tog dog højde for mange forskellige faktorer, som kunne tænkes at påvirke graden af stress i barndommen; en faktor som også kan spille en rolle i børnenes tidlige pubertetsudvikling. Det er dog ikke alt, der kan måles, og det er således muligt, at der stadig eksisterer andre forhold, der kan forklare den fundne sammenhæng med tidligere pubertet.
”Mange børn oplever, at deres forældre bliver skilt. Det er derfor essentielt, at voksne omkring barnet er opmærksom på de konsekvenser, som det kan have for barnet.” afslutter Anne Gaml-Sørensen.

Læs den videnskabelige artikel:

Anne Gaml‐Sørensen, Nis Brix, Andreas Ernst, Lea Lykke Harrits Lunddorf, Cecilia Høst Ramlau‐Hansen
Father Absence in Pregnancy or During Childhood and Pubertal Development in Girls and Boys: A Population‐Based Cohort Study og er publiceret i tidsskriftet Child Development.

Læs mere om undersøgelsen i denne artikel på dr.dk.