Epilepsi og nedsat frugtbarhed

Der er større risiko for at få et barn med epilepsi, hvis man har været længe om at blive gravid og har fået behandling mod barnløshed. Det konkluderer en undersøgelse blandt 83.000 graviditeter fra BSIG, som forskere ved Århus Universitet har gennemført.

Behandling bærer ikke skylden alene

De børn, der blev født af forældre med nedsat frugtbarhed, havde højere risiko for epilepsi, end de børn, hvor forældrene blev gravide indenfor 0-5 måneder. Risikoen for epilepsi hos børnene var lidt højere, hvis forældrene havde modtaget behandling for barnløshed. Risikoen for feberkramper var kun forhøjet hos de børn, hvor moderen havde fået hormonbehandlinger mod barnløshed.

"Nedsat frugtbarhed"

Hvis man har problemer med at blive gravid, taler lægevidenskaben om nedsat frugtbarhed eller infertilitet.

Man bruger begrebet "Ventetid til graviditet" eller TTP = "Time To Pregnancy", når man skal beregne, hvor mange par, der har problemer med at blive gravide. Er TTP over 12 måneder, taler man om infertilitet.

Læs mere om infertilitet, årsager og behandling på fx Sundhed.dk

Årsag er ukendt

"Vi ved ikke meget om de neurologiske påvirkninger, som behandling mod barnløshed, eller barnløsheden i sig selv, kan have på barnet, men den forhøjede risiko for epilepsi for børn født af forældre med nedsat frugtbarhed skyldes tilsyneladende ikke kun behandlingen mod barnløshed", forklarer Yuelian Sun, der har stået for undersøgelsen. "Resultaterne tyder på at en nedsatte frugtbarhed i sig selv også spiller en rolle, men vi kender ikke de underliggende mekanismer", afslutter hun.

Læs den videnskabelige artikel:

Sun Y, Vestergaard M, Christensen J, Zhu JL, Bech BH, Olsen J:
Epilepsy and febrile seizures in children of treated and untreated subfertile couples.
Hum Reprod, 22 (1) 215-220, 2007