D-vitamintilskud under graviditeten og barnets pubertetsalder

Forskere fra Aarhus Universitet har med brug af data fra Bedre Sundhed i Generationer (BSIG) og BSIGs pubertetsundersøgelse undersøgt, om der er en sammenhæng mellem mors indtag af kosttilskud med vitamin D under graviditeten og barnets alder ved pubertetsudvikling. Resultaterne viser, at der ikke er en nævneværdig sammenhæng.

D-vitamin

Vitamin D er et vitamin, som kan være vigtig for både mors og barns sundhed i graviditeten. "Derfor anbefales alle gravide i dag at tage et kosttilskud med 10 µg vitamin D dagligt i graviditeten", fortæller Postdoc Anne Gaml-Sørensen, som sammen med Professor Cecilia Høst Ramlau-Hansen og andre forskere fra Aarhus Universitet står bag undersøgelsen.

"Da vitamin D menes at være et vitamin, som påvirker mange forskellige organsystemer, herunder det reproduktive system, ville vi undersøge, om der var en sammenhæng mellem mors indtag af kosttilskud med vitamin D under graviditeten og børnenes alder ved pubertetsudvikling", fortsætter Anne Gaml-Sørensen.

Information om de gravides indtag af kosttilskud med vitamin D blev indhentet midt i graviditeten, da de gravide BSIG-deltagere udfyldte et spørgeskema om kost og kosttilskud. Forskerne fik oplysninger om børnenes alder ved pubertetsudvikling fra BSIGs pubertetsundersøgelse, hvor næsten 16.000 piger og drenge har givet information om deres pubertetsudvikling løbende gennem puberteten.

Umiddelbart fandt forskerne ingen betydelig sammenhæng mellem mors indtag af kosttilskud med vitamin D under graviditeten og børnenes alder ved pubertetsudvikling.

"Det så dog ud til, at drenge af mødre, der havde haft et lavt eller intet indtag af kosttilskud med vitamin D under graviditeten, gik senere i pubertet end drenge af mødre, der havde haft et højere indtag af kosttilskud med vitamin D under graviditeten", fortæller Anne Gaml-Sørensen.
"Forskellen i drengenes alder ved pubertet var kun et par uger, og derfor forventer vi ikke, at det er en forskel, der kan have betydning for den enkelte", afslutter Anne Gaml-Sørensen.

Læs den videnskabelige artikel:
Gaml-Sørensen, A.; Brix, N.; Lunddorf, L.L.H.; Ernst, A.; Høyer, B.B.; Toft, G.; Henriksen, T.B.; Ramlau-Hansen, C.H.
Maternal Intake of Vitamin D Supplements during Pregnancy and Pubertal Timing in Children: A Population-Based Follow-Up Study. Nutrients 2023, 15, 4039. https://doi.org/10.3390/nu15184039