Antibiotikaforbrug i den tidlige barndom påvirker sandsynligvis ikke børns risiko for udvikling af type 1-diabetes 

Forsker Julie Christine Antvorskov, Bartholin Instituttet

Forsker Julie Christine Antvorskov, Bartholin Instituttet

Forskere fra Bartholin Instituttet, Patologiafdelingen, Rigshospitalet og Afdeling for Epidemiologisk forskning, SSI har undersøgt sammenhængen mellem tidligt antibiotikaforbrug hos børn og deres efterfølgende risiko for at udvikle type 1-diabetes. Konklusionen på studiet er, at det ikke umiddelbart påvirker børns risiko for udvikling af sygdommen, hvis de får antibiotika de første to år af deres liv.
Studiet analyserer 75 615 mødre og deres børn fra Bedre Sundhed i Generationer (BSIG). Oplysninger om børnenes antibiotikaforbrug og sygdomsudvikling indhentes fra lægemiddelstatistikregisteret og landspatientregisteret.

Overordnet set fandt forskerne ikke nogen sammenhæng mellem antibiotikaindtag i alderen 0-2 år og udvikling af type 1-diabetes i barndommen (børnene blev fulgt til de i gennemsnit var 14.3 år). Ligeledes fandt man heller ingen umiddelbar sammenhæng mellem udviklingen af type 1-diabetes og antallet af antibiotikakure eller specifikke typer af antibiotika.
Der er stor forskel på børns antibiotika forbrug i forskellige lande, men generelt udskriver lægerne hyppigt antibiotika i børns første leveår. I dette studie fandt forskerne, at 64.8% af alle de børn, der var med i studiet, fik udskrevet antibiotika i løbet af de første to år af deres liv.

Julie Christine Antvorskov fra Bartholin Instituttet forklarer: "Vi ved, at den sygdomsproces, der fører til at børn udvikler type 1-diabetes (en autoimmun sygdom) sandsynligvis starter tidligt i livet – i den periode, hvor også børnenes bakteriesammensætning i tarmen grundlægges. Udviklingen af tarmens bakteriesammensætning påvirkes af mange forskellige faktorer, herunder antibiotika. Derfor ønskede vi at undersøge, om antibiotikaindtag i denne alder kunne tænkes at påvirke udviklingen af type 1-diabetes blandt børn. Men det ser umiddelbart ikke ud til at være tilfældet", afslutter Antvorskov.

Læs den videnskabelige artikel:

Antvorskov JC, Morgen CS, Buschard K, Jess T, Allin KH, Josefsen K.
Antibiotic treatment during early childhood and risk of type 1 diabetes in children: A national birth cohort study. 
Pediatr Diabetes. 2020 Dec;21(8):1457-1464. doi: 10.1111/pedi.13111. Epub 2020 Oct 1