At bestemme starttidspunktet for graviditet

Kun i få tilfælde ved man præcist, hvornår graviditeten starter. I langt de fleste tilfælde må man basere sine beregninger på et skøn. Ultralydsmålinger er mere præcise, men har dog også sine begrænsninger.

Præcise målinger er vigtigt for forskningen

Hvis kvinden har helt regelmæssige menstruationer, husker datoen for sidste menstruation, og der ikke var pletblødninger i graviditeten, der kunne forveksles med en menstruation, så danner sidste menstruations første dag basis for en beregning, der placerer den forventede termin 280 dage efter denne dato.

I andre tilfælde må man basere sit skøn på ultralydsmålinger, der dog også har begrænsninger. Ultralydsberegninger er baseret på målinger af barnets hovedstørrelse. Denne måling sammenholdes med standardtabeller over fosterets vækst efter graviditetens varighed. Forudsætningen for korrekte mål er derfor, at alle fostre vokser lige hurtigt tidligt i graviditeten, og at væksten svarer til de målestandard, man anvender. Det holder ikke altid stik, men en forventet terminsdato, der kun afviger nogle dage fra den faktiske fødselsdato, er ikke det store problem i praktisk lægegerning. En sådan afvigelse kan dog være problematisk i forskning og monitorering af det antal kvinder, der føder for tidligt eller for sent.

På Vejle sygehus blev der foretaget systematiske ultralydsundersøgelse af gravide, der deltog i BSMB. Ved at sammenholde ultralydsoplysningerne med deltagernes selvrapportering af sidste menstruations første dag kan følgende konkluderes: Der fandtes god overensstemmelse mellem de to mål. Graviditetens varighed beregnet ud fra selvrapporteret menstruationsdata var dog i gennemsnit 3 døgn længere end de ultralydsberegnede mål (283 versus 280 døgn). Der var dog større spredning i beregningerne baseret på menstruationsdata, hvilket især betød en større hyppighed af postterme fødsler. Undersøgelsen viser ikke, hvilket mål der er mest korrekt at anvende i forskning og monitorering, men for klinisk brug er det vigtigt at skønne en terminsdato tæt på den rigtige – også selvom dette skøn systematisk kan være nogle få dage forkert. Og her vinder ultralydsmålingerne.

Læs den videnskabelige artikel:

Olesen AW, Westergaard JG, Thomsen SG, Olsen J:
Correlation between self-reported gestation age and ultrasound measurements.
Acta Obstet Gynecol Scand 2003; 82:1-5