Søvnvarighed kan sandsynligvis påvirke unge mænds evne til at få børn

I et nyt studie baseret på BSIGs sædkvalitetsundersøgelse (FEPOS) ser det ud til, at der er en sammenhæng mellem søvnvarighed og forskellige mål for reproduktionsevne.

Sovende ung mand

Resultater fra andre studier på området er dog ikke entydige. ”Lav sædkvalitet er et udbredt problem på verdensplan. Selvom nogle årsager til lav sædkvalitet er kendte, er der fortsat mange ukendte faktorer, der måske kan påvirke sædkvaliteten” siger Maria Kongerslev Frølich, som sammen med postdoc Anne Gaml-Sørensen og professor Cecilia Høst Ramlau-Hansen fra Aarhus Universitet står bag undersøgelsen. ”Når det kommer til søvn, og særligt søvnvarighed, peger forskningen i flere retninger” fortsætte hun.

Det er generelt anerkendt inden for søvnforskning, at søvn på mange måder påvirker vores helbred. Flere studier har tidligere undersøgt sammenhængen mellem søvnvarighed og forskellige mål for reproduktionsevne hos mænd. Det har dog ikke været muligt at konkludere endeligt, om der er en sammenhæng mellem søvnlængde og reproduktionsevne. ”Vi ville derfor undersøge denne sammenhæng i BSIGs sædkvalitetsundersøgelse”, fortæller Maria Kongerslev Frølich.

De 1058 unge mænd, som deltog i sædkvalitetsundersøgelsen FEPOS, udfyldte et spørgeskema, hvorfra forskerne indhentede oplysninger om søvnvarighed. Til en kliniske undersøgelse leverede mændene en sædprøve samt en blodprøve, hvori der blev målt reproduktionshormoner. Forskerne sammenlignede sædkvalitet og niveauer af reproduktionshormoner hos de mænd, som havde den anbefalede søvnvarighed på 6-9 timer per nat, med mænd, som havde en kortere eller længere søvnvarighed end anbefalet.

Forskerne fandt, at mænd, som rapporterede kortere eller længere søvnvarighed end anbefalet, havde lidt flere brud på DNA-materialet i sædcellerne samt lidt lavere sædkoncentration og samlet sædtal. De havde også højere testosteronniveauer end mænd, som rapporterede, at de havde en normal søvnlængde.
Selvom de sammenhænge, vi fandt, var små, antyder vores resultater, at kortere eller længere søvnlængde end anbefalet kan være forbundet med lavere sædkvalitet, og derfor kan opretholdelsen af en anbefalet søvnvarighed i sidste ende være gavnligt for unge mænds reproduktionsevne”, afslutter Maria Kongerslev Frølich.

Læs den videnskabelige artikel: 

Gaml-Sørensen, A, Frølich, MK, Brix, N, Ernst A, Bonde JPE, Hougaard KS, Tøttenborg SS, Clemmensen PJ, Toft G, Ramlau-Hansen CH   
Sleep duration and biomarkers of fecundity in young men: a cross-sectional study from a population-based cohort. Andrology. 2023; 1-12. https://doi.org/10.1111/andr.13560