Ingen sammenhæng mellem indtag af proteinpulver og sædkvalitet

Salget af proteinpulver stiger verden over. Samtidig dukker stadig flere rapporter op om produkter forurenet med stoffer, der er potentielt skadelige for reproduktionsevnen. Forskere har derfor undersøgt, om indtag af proteintilskud kan have en negativ indvirkning på raske unge mænds sædkvalitet. Det nye studie, som bygger på data og sædprøver fra BSIGs sædkvalitetsundersøgelse FEPOS, bekræfter, at mange bruger proteinpulver, men forskerne finder ingen sammenhæng mellem indtag af proteinpulver og sædkvalitet.

Mand og proteinpulver

Forsker Sandra Søgaard Tøttenborg og hendes kolleger fra Bispebjerg Hospital, Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har taget udgangspunkt i data og sædprøver fra 774 mænd, der har deltaget i BSIGs sædkvalitetsundersøgelse, FEPOS. De finder, at brug af proteintilskud blandt de unge mænd i BSIG er hyppig, idet 28 % er nuværende brugere, mens 24 % tidligere har brugt proteintilskud.

Forskerne sammenlignede sædkvaliteten for tidligere brugere, nuværende brugere og de unge mænd, som aldrig har brugt proteintilskud, og de fandt, at brug af proteintilskud ikke var forbundet med nedsat sædkvalitet.

”Unge mænd i den reproduktionsdygtige alder er de primære forbrugere af proteinpulver. Nogle af disse mænd kan senere være en del af infertilitetsstatistikken og spekulere på, om brugen af proteintilskud havde indflydelse på deres infertilitet. Det er derfor glædeligt, at de produkter, danske mænd køber, ikke lader til at være skadelige for sædkvaliteten.”
Sandra Søgaard Tøttenborg, forskningsgruppeleder, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Sandra Søgaard Tøttenborg og hendes kolleger håber dog, at andre forskere vil lave lignende studier, som kan be- eller afkræfte deres resultat. Sandra forklarer, at de håber det, ”fordi anvendelsen af proteintilskud er så udbredt, at selv en lille skadelig virkning på sædkvaliteten vil kunne have stor betydning.”

Læs den videnskabelige artikel her:
Tøttenborg SS, Glazer CH, Hærvig KK, Høyer BB, Toft G, Hougaard KS, Flachs EM, Deen L, Bonde JPE, Ramlau-Hansen CH
Semen quality among young healthy men taking protein supplements.
Fertil Steril. 2020 May 6. pii: S0015-0282(20)30204-1. doi: 10.1016/j.fertnstert.2020.02.103