Alkohol under graviditet og risiko for hjertemisdannelser

"Vi finder ingen forhøjet risiko for hjertemisdannelser hos børn, hvis mødre har indtaget alkohol under den første del af graviditeten", fortæller forsker Katrine Strandberg-Larsen, Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.

Alkohol under graviditet og risiko for hjertemisdannelser

"Mødrenes oplysninger om alkoholindtag under graviditeten blev sammenholdt med oplysninger om hjertemisdannelser, og vi observerede ingen klar sammenhæng, hverken når det gjaldt et lavt til moderat ugentlig indtag af alkohol eller i forhold til såkaldte "binge-drinking" episoder (5 eller flere genstande ved samme lejlighed)", forklarer Katrine Strandberg-Larsen.

Få kvinder i BSIG drikker for meget

"Det er også vigtigt at nævne, at der sandsynligvis ikke var nogen af de deltagende mødre, der havde et decideret alkoholmisbrug, så denne gruppe er underrepræsenteret i undersøgelsen" afslutter Strandberg-Larsen.

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen anbefaler gravide at undgå alkohol.

Se Sundhedsstyrelsens 7 udmeldinger om alkohol.

80.000 kvinder har bidraget til dette forskningsresultat

Data fra mere end 80.000 deltagere i BSIG blev analyseret i denne undersøgelse. I denne gruppe på 80.000 blev der født 477 børn, som fik registreret hjertemisdannelser indenfor de første 3½ leveår - diagnoserne er hentet fra Landspatientregisteret.

Læs den videnskabelige artikel:

Strandberg-Larsen K, Skov-Ettrup LS, Grønbaek M, Andersen AM, Olsen J, Toldstrup J.
Maternal alcohol drinking pattern during pregnancy and the risk for an offspring with an isolated congenital heart defect and in particular a ventricular septal defect or an atrial septal defect.
Birth Defects Res A Clin Mol Teratol, 17 May 2011