Nedsat frugtbarhed og fostervækst

Vi ved ikke meget om de påvirkninger, som behandling mod barnløshed, eller barnløsheden i sig selv, kan have på barnet. En forskergruppe ved Aarhus Universitet har undersøgt, hvorvidt børn født af forældre med nedsat frugtbarhed har større risiko for IUGR (intrauterin væksthæmning), og således bliver ”SGA-børn” (Small for Gestational Age), altså mindre end andre børn, der er født i samme graviditetsuge.

Undersøgelsen omfattede ca. 61.000 børn fra BSIG (ingen tvillingefødsler), og man sammenlignede 3 grupper: Børn, hvor det tog forældrene mindre end 12 måneder at blive gravid, børn, hvor det tog mere end 12 måneder, og børn, hvor forældrene havde fået behandling for barnløshed. Man så blandt andet på data vedr. mødrenes alder, om de havde født før, om de røg og på deres BMI. Derefter så man på børnenes fødselsvægt, køn og gestationsalder og evt. dødfødsler og spædbarnsdødelighed.

De børn, der blev født af forældre med nedsat frugtbarhed (dvs. forældre, som havde forsøgt at blive gravide i mere end 12 måneder, inden det lykkedes), havde højere risiko for IUGR end de børn, hvor forældrene blev gravide indenfor 0-12 måneder.

Risikoen for IUGR hos børnene var forhøjet uanset forældrene havde modtaget behandling for barnløshed eller ej. Derfor er det sandsynligt at tro, at det er den nedsatte frugtbarhed i sig selv, der ligger til grund for den manglende vækst hos fostrene, og ikke behandlingen.

Læs den videnskabelige artikel:

Zhu JL, Obel C, Bech BH, Olsen J, Basso O.
Infertility, Infertility Treatment, and Fetal Growth Restriction.
Obstet Gynecol 2007;110:1326-34