Feber og risiko for fosterdød

Man ved, at feber medfører misdannelser og fosterdød hos en lang række dyrearter. Enkelte undersøgelser har rejst mistanke om, at feber i graviditeten skulle øge risikoen for spontan abort også blandt mennesker. Data fra Bedre sundhed i generationer er derfor blevet anvendt til at undersøge sammenhængen mellem feber i graviditeten og fosterdød, dvs. spontan abort og dødfødsel.

Ingen sammenhæng mellem feber og fosterdød

Fra Bedre sundhed i generationer fik vi - for 24.040 graviditeter - et datasæt med oplysninger om antallet af feberepisoder i de første 16 uger af graviditeten. For hver episode var varigheden, den højeste målte temperatur og tidspunktet i graviditeten registreret. Oplysninger om diverse påvirkninger under 1. trimester af graviditeten var ligeledes med i datasættet sammen med data fra en registerbaseret opfølgning indtil graviditetsafslutning samt interviewdata indhentet efter en eventuel fosterdød.

Der fandtes ingen sammenhæng mellem forekomsten af feber og risikoen for fosterdød i de graviditeter som indgik i projektet. Hverken antallet af feberepisoder, varigheden eller højden af den målte temperatur på febertidspunktet havde en indflydelse på risikoen for abort eller dødfødsel. Det betød hellere ikke noget, hvilken graviditetsuge man var i, da man havde feber.

Ingen grund til bekymring

Sammenfattende viser denne undersøgelse, at feber i første halvdel af graviditeten i sig selv næppe udgør nogen risikofaktor for spontan abort eller dødfødsel. Kvinder, der oplever en feberepisode under en graviditet, behøver således ikke at frygte, at dette vil øge risikoen for fosterdød.

Læs den videnskabelige artikel:

Andersen AMN, Vastrup P, Wohlfart J, Andersen PK, Olsen J, Melbye M.
Feber i graviditeten og risiko for fosterdød.
Lancet 2002 November 16, 360 (9345) :1552-6