Kejsersnit og udvikling af høfeber og astma

Kvinder født ved kejsersnit har muligvis en øget risiko for at udvikle astma i forhold til kvinder født på normal vis. Det viser en undersøgelse af 9.722 kvinder, der deltog i Bedre sundhed for mor og barn, og som er offentliggjort i det internationale tidsskrift Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Kejsersnit øger ikke risikoen for høfeber

Kvinderne i undersøgelsen var født i perioden 1973-77 og svarede på spørgsmål om høfeber og astma i det første telefoniske interview, der blev foretaget, mens de deltog i Bedre sundhed i generationer fra år 1997 til 2001. Oplysninger om kvinderne var født ved kejsersnit eller ej blev indhentet fra det Medicinske fødselsregister efter at tilladelser til studiet var indhentet fra blandt andet Videnskabsetisk komité og Datatilsynet. 

Undersøgelsen blev udført ved Statens Serum Instituts afdeling for Epidemiologisk Forskning. Den gik ud på at undersøge en hypotese om, at børn født ved kejsersnit skulle være mere allergiske end andre børn, fordi deres immunforsvar ved fødslen ikke udsættes for den naturlige mikrobiologiske flora, der findes i moderens skede. Undersøgelser tyder nemlig på at børn født ved kejsersnit ofte udvikler en anderledes og mindre naturlig flora i tarmen end børn født på normal vis, og at allergiske børn også har en anderledes flora i tarmen end andre børn. Resultatet af undersøgelsen kunne dog ikke støtte den undersøgte hypotese, fordi kvinder født ved kejsersnit ikke havde en øget risiko for høfeber i forhold til kvinder født på normal vis.

Mulighed sammenhæng mellem kejsersnit og astma

Da astma er ikke nær så allergisk betonet som høfeber kan hypotesen ikke forklare at forskerne fandt en mulig sammenhæng mellem kejsersnit og astma, men ikke høfeber. Kvinder født ved kejsersnit havde således en 33 procent større risiko for nogensinde at have haft lægediagnosticeret astma i forhold til kvinder født på normal vis. Der er dog indtil nu kun lavet få undersøgelser indenfor dette område og flere studier er nødvendige før man endeligt kan konkludere om der skulle være en sammenhæng mellem kejsersnit og astma.

Læs den videnskabelige artikel:

Bager P, Melbye M, Rostgaard K, Benn CS, Westergaard T.
Leveringsmåde og risiko for allergisk rhinitis og astma.
Tidende Allergi og Klinisk Immunologi 2003; 111:51-6.