Særlige genmutationer øger risiko for hudsygdomme hos børn

Forskere finder en øget risiko for nældefeber og andre typer af hudsygdomme hos børn med særlige genmutationer.

Baby med creme 

Øget risiko for nældefeber og andre hudsygdomme 

Forskere fra Statens Serum Instituts afdeling for Epidemiologisk Forskning, og Region Hovedstadens Hud- og Allergiafdeling har undersøgt sammenhængen mellem hudsygdomme hos børn og mutationer på et særligt gen.

Forskerne fandt, at børn med mutationer på genet, der koder for proteinet filaggrin, synes at have en 2-fold øget risiko for at udvikle nældefeber og andre typer af hudsygdomme allerede i de første leveår.

Forskellige gener kræver forskellig behandling

Filaggrin har stor betydning for vores huds naturlige fugtighed. Har man ikke nok filaggrin kan huden blive så tør, at der opstår revner på håndflader og fingre. Forskningsresultatet peger på, at børn med mutationer i genet, der koder for filaggrin (FLG) kunne have specielt gavn af fugtighedscreme, før et udslæt breder sig.

"Brug af fugtighedscreme kan udskyde børneeksem, så hvorfor ikke også anden tør eksem som er forbundet med mutationerne"
Peter Bager, Statens Serum Institut        

Mutationer på FLG optræder hos omkring 8-10% af den danske befolkning. Tidligere forskning har konkluderet, at mutationerne optræder særligt hyppigt hos personer diagnosticeret med fiskehud og børneeksem. Med denne nye undersøgelse baseret på data fra BSIG, finder forskerne, at den øgede risiko altså også gælder for andre typer af hudsygdomme, der forekommer i de første leveår.

Nødvendigt med flere undersøgelser


DNA fra mere end 1500 børn, der deltager i BSIG, blev sammenlignet med informationer fra både BSIGs senere undersøgelser og lægebesøg opgjort i det danske sygesikringsregister.

Selvom undersøgelsen bygger på et unikt og stort datamateriale, påpeger Peter Bager, der står i spidsen for undersøgelsen, at området bør undersøges nærmere:

"Fundet bør uddybes med kliniske data for hudsygdomme hos helt små børn", afslutter han.

Læs den videnskabelige artikel

Peter Bager, Jan Wohlfahrt, Jacob Pontoppidan Thyssen and Mads Melbye.
Filaggrin genotype and skin diseases independent of atopic dermatitis in childhood. 
Article first published online: 21 DEC 2015. DOI: 10.1111/pai.12511