Fiskeindtag og fostervækst

Generelt antager vi, at fisk er sund kost. En lang række studier har indikeret, at et højt indtag af fisk i graviditeten kan have positiv effekt på børnenes senere helbred. Det har også været fremhævet, at et højt fiskeindtag kan være forbundet med længere svangerskab og dermed højere fostervægt.

Der har været en del diskussion om, hvor meget fisk man skulle anbefale gravide og ammende. I dag anbefaler fødevarestyrelsen disse kvinder at undgå store mængder rovfisk pga. et potentielt højt kviksølvindhold. En anden mulig kilde til forureningsstoffer er fed fisk, som kan indeholde organokloriner (PCB, DDT, dioxin) som akkumuleres i spæk og fedtvæv hos dyr. Myndighederne har dog vurderet at et højt indtag ikke medfører risiko for fostret.

I vores studie undersøgte vi sammenhængen mellem fiskeindtag og fødselsvægt for 44.824 graviditeter fra BSIG. Ud fra et kostspørgeskema så vi både på mængden og typen (fed/mager) af fisk, kvinderne spiste. Det viste sig, at kvinder med meget højt fiskeindtag (mere end 60g fisk pr. dag) fik børn med lidt lavere fostervægt end de kvinder, som spiste mindre fisk. Vi kunne se, at kvinder som spiste meget af den fede fisk (et måltid eller mere om ugen), var de, der fik børn med lavere fødselsvægt end gennemsnittet. Fødselsvægten hos gravide kvinder med højt indtag af mager fisk blev ikke påvirket.

 Selv om den observerede effekt er statistisk tydelig, er den ikke særlig stærk og rammer kun omkring 6% af kvinderne. Sundhedsmæssigt kan det derfor diskuteres, om det er ansvarligt at anbefale kvinder med meget højt fiskeindtag at spise mindre fisk. Givet de mange positive aspekter af fiskeindtag vil det nok være mest fornuftigt, at kvinder med højt indtag af fed fisk erstattede noget af den fede fisk med en mager type.

Læs den videnskabelige artikel:

Halldorsson TI, Meltzer H, Thorsdottir I, Knudsen V, Olsen S.
Is High Consumption of Fatty Fish during Pregnancy a Risk Factor for Fetal Growth Retardation? A Study of 44,824 Danish Pregnant Women.
Am J Epidemiol. 2007 Sep 15;166(6):687-96.