Alkohol i graviditeten - hvem og hvornår?

Mange kvinder drikker alkohol tidligt i graviditeten, inden de ved, at de er gravide. Mange kvinder drikker også alkohol senere i graviditeten, når graviditeten er erkendt. Er der forskel på kvinderne i disse to grupper? Mod hvem skal en evt. forebyggelseskampagne målrettes, når budskabet er, at gravide helt bør holde sig fra alkohol?

Mange drikker alkohol tidligt i graviditeten

En forskergruppe ved Statens Institut for Folkesundhed har benyttet data fra BSIG til at kortlægge disse forhold. Når vi taler om at drikke alkohol i denne sammenhæng, er det såkaldt "binge-drinking", der tænkes på. Omkring 1/4 af de 85.000 BSIG-kvinder, som har svaret på spørgsmål om binge-drinking i BSIGs interview, har drukket alkohol mindst en gang i løbet af graviditeten - som oftest i tidligt, inden de var klar over, at de var gravide. Mange (3000) har dog også drukket senere i graviditeten.

Binge-drinking

Binge-drinking betegner det at drikke 5 eller flere genstande ved en enkelt lejlighed - f.eks i løbet af en fest.

Karakteristika for de kvinder, der binge-drikker 

Visse karakteristika var de samme for de to grupper kvinder: De enten drak jævnligt inden graviditeten, de røg eller de var enlige. I den første gruppe fandt man flest kvinder mellem 25-29 år. De var førstegangsgravide, veluddannede og i arbejde. I den anden gruppe havde kvinderne typisk ikke planlagt at blive gravide. De havde født før, de var langtidsledige, ufaglærte eller led af psykiske sygdomme.

Det forebyggende arbejde

Man ved, at fosteret er særligt udsat i den tidligste fase af graviditeten. I det forebyggende arbejde er det derfor vigtigt at få budskabet om faren ved at drikke tidligt i graviditeten ud til både gravide, men også til dem, der planlægger graviditet - f.eks ved indlægssedler i p-pille pakninger eller gennem informationsmateriale hos de praktiserende læger.

Læs den videnskabelige artikel:

Strandberg-Larsen K, Nielsen NR, Olsen J, Andersen AN, Grønbæk M.
Characteristics of women who binge drink before and after they become aware of their pregnancy.
Eur J Epidemiol DOI 10.1007/s10654-008-9265-z