Mors D-vitaminniveau under graviditeten ser ud til at have betydning for deres sønners sædkvalitet som voksne

Forskere fra Aarhus Universitet har med udgangspunkt i data fra Bedre Sundhed i Generationer (BSIG) og sædkvalitetsundersøgelsen FEPOS undersøgt betydningen af mors D-vitaminniveau i første trimester af graviditeten for deres nu voksne sønners sædkvalitet. Resultaterne tyder på, at unge mænd, hvis mødre havde et for lavt D-vitaminniveau, havde lavere testikelvolumen og lavere sædtal end mænd, hvis mødres D-vitaminniveau var tilstrækkeligt højt.

D-vitamin

D-vitamin er et fedtopløseligt vitamin, der primært dannes i huden i sommerhalvåret samt indtages fra kosttilskud og fede fisk, æggeblommer og nogle svampe. Nyere forskning tyder på, at D-vitamin under graviditeten spiller en vigtig rolle for forskellige organsystemers udvikling og modning, herunder de mandlige forplantningsorganer. ’Vi ville derfor undersøge, om der er en sammenhæng mellem D-vitaminniveauet i første trimester og voksne sønners sædkvalitet’ fortæller Postdoc Anne Gaml-Sørensen og professor Cecilia Ramlau-Hansen fra Aarhus Universitet, som sammen med nationale og internationale samarbejdspartnere står bag undersøgelsen.

Studiet tager udgangspunkt i 827 mor-søn par. D-vitaminniveauet blev målt i en blodprøve, som den kommende mor fik taget i forbindelse med første graviditetstjek hos egen læge. Oplysningerne om D-vitaminniveau i første trimester blev sammenholdt med sædprøver fra mødrenes nu voksne sønner, der deltager i BSIGs sædkvalitetsundersøgelse, FEPOS (Fetal Programming of Semen Quality).

På verdensplan er andelen af gravide kvinder med for lavt D-vitaminniveau stor, og i vores studie fandt vi også, at kun 19% af mødrene havde et tilstrækkeligt D-vitaminniveau på mere end 75 nmol/L, som er det anbefalede niveau i Danmark’ fortæller Anne Gaml-Sørensen. ’De unge mænd, hvis mødre havde haft et lavere D-vitaminniveau, havde mindre testikler end de unge mænd, hvis mødres D-vitaminniveau havde været oppe på det anbefalede niveau under graviditeten. Det så også ud til, at de drenge, hvis mødre havde det laveste D-vitaminniveau (< 25 nmol/L) havde lavere sædtal. Desuden fandt vi, at der var en sammenhæng mellem lave D-vitaminniveauer og forhøjet follikel-stimulerende hormonkoncentration hos de unge mænd, hvilket også kan være et tegn på for lav sædcelleproduktion’ fortsætter hun.

Studiet er det første af sin slags, der undersøger dette forskningsspørgsmål. ’Derfor må det understreges, at vores resultater selvfølgelig skal efterprøves i andre studier’ præciserer Anne Gaml-Sørensen, ’men det er generelt vigtigt, at gravide følger de gældende anbefalinger, medmindre de har aftalt andet med deres egen læge.' Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle gravide tager et tilskud på 10 mikrogram D-vitamin dagligt gennem graviditeten.

Læs den videnskabelige artikel:
Gaml-Sørensen A, Brix N, Hærvig KK, et al.
Maternal vitamin D levels and male reproductive health: a population-based follow-up study.
European Journal of Epidemiology. 2023. doi:10.1007/s10654-023-00987-5