Ingen sammenhæng mellem light- eller sukkerholdige drikkevarer og sædkvalitet

Forskerne fandt ingen sammenhæng mellem moderat indtag af light- eller sukkerholdige drikkevarer og sædkvalitet i dette projekt, som er baseret på data fra BSIG og sædkvalitetsundersøgelsen FEPOS.

 

sodavandsdåser set fra oven

Ph.d.-stipendiat Maiken Meldgaard og kollegaer fra Aarhus Universitet og Bispebjerg Hospital har lavet dette tværsnitsstudie, som tager udgangspunkt i data fra 1.047 unge mænd. Studiet tager udgangspunkt i data og sædprøver fra BSIG’s sædkvalitetsundersøgelse, FEPOS (the Fetal Programming of Semen quality).

De fandt, at 28% af deltagerne drak sukkerholdige drikkevarer tre eller flere dage om ugen, mens 11% af deltagerne drak light drikkevarer tre eller flere dage om ugen. Resten rapporterede et lavere indtag. Indtag af både light og sukkerholdige drikkevarer var dermed moderat blandt unge mænd i FEPOS-kohorten sammenlignet med indtaget i andre studier, som primært er foretaget i USA.

Forskerne fandt ingen sammenhæng mellem indtag af hverken light eller sukkerholdige drikkevarer og sædkvalitet.

Det er gode nyheder, at et moderat indtag af både sukkerholdige og light drikkevarer ikke ser ud til at være skadelig for unge mænds sædkvalitet. Der er dog fortsat brug for mere viden om, hvorvidt højere indtag og indtag over længere tid har en skadelig indvirkning på sædkvaliteten.” siger Maiken Meldgaard, ph.d.-stipendiat ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Udvalget og salget af både light- og sukkerholdige drikkevarer er stort, og de søde drikke indtages hyppigt også i Danmark. Enkelte studier har rapporteret en potentiel sammenhæng mellem indtag af sødemidler og sædkvalitet i mus, og få studier har fundet sammenhæng mellem indtag af sukkerholdige drikke og lav sædkvalitet blandt unge mænd. "Generelt er er brug for mere viden om sammenhænge mellem indtag af light eller sukkerholdige drikkevarer og sædkvalitet", understreger Maiken Meldgaard igen.

Læs dem videnskabelige publikation

Meldgaard M, Brix N, Gaml-Sørensen A, Ernst A, Ramlau-Hansen CH, Tøttenborg SS, Hougaard KS, Bonde JPE, Toft G.
Consumption of Sugar-Sweetened or Artificially Sweetened Beverages and Semen Quality in Young Men: A Cross-Sectional Study.
Int J Environ Res Public Health. 2022 Jan 7;19(2):682.